onsdag 28. mai 2008

Servicetorget - rask rett respons!

Synd å skyve Arthurs hyggelige reisebrev ett hakk ned...her er status servicetorget:

Gjennom flere år har det vært jobbet mot å opprette ett servicepunkt på kampusene, et førstelinjetilbud der studenter, ansatte og andre kan henvende seg for rask rett respons.

Som en følge av ORG 07 ble servicetorget opprettet i Grimstad og Kristiansand og Beate Andreassen ble tilsatt som leder av enheten høsten 2008.

Så langt har følgende enheter etablert seg i lokalene til tidligere informasjons- og servicesenteret på Gimlemoen:
- studieveiledning
- eksamenskontoret
- opptakskontoret
- karrieresenteret
- sentralbord - på vei
- SiA. Steg 1: Informasjonsskranke. Steg 2: 2009 med boligformidling/barnehage.

Status i relasjon til biblioteket /Gimlemoen
Utbygging utsatt til sommer 2009.

1. august flytter ITs førstelinjetjeneste inn i bibliotekarealene. (IT- hjelp i 3. etasje skal fremdeles bestå.)

Det har i lengre tid vært fokus på et tettere samarbeid mellom IT og bibliotek. IT og bibliotek ønsker sammen å videreutvikle tjenester rettet mot studenter og ansatte. Samarbeid mellom IT/bibliotek følger læringssentertankegangen om å samle tilgjengelige ressurser for studenter, blant annet oppgaveproduksjon, på ett sted.

Plasseringen av IT er tiltenkt området i bibliotekskranken lengst ned mot glassrommets inngang. Plasseringen er midlertidig. Årsaken til plassering i 1. etasje er:

1. Nærhet til servicetorget - IT har også et oppdrag mot servicetorget/1.linjetjeneste.
2. Betjene brukerhenvendelser i skjæringspunktet mellom IT og bibliotek, i tett samarbeid med biblioteket.
3. Multimediautstyr gjøres tilgjengelig for alle studenter og ansatte. Glassrommet i biblioteket (avisrommet) er tenkt benyttet til multimediarom.

Biblioteket må sammen med IT se på ulike løsninger for innplassering i løpet av sommeren. Det vil bli en totalgjennomgang av bibliotekarealene i forbindelse med ombygging av servicetorget i 2009. Dette må ses i nær sammenheng med flytting av musikkbiblioteket til Gimlemoen i 2010.

Ta gjerne kontakt for spørsmål.
Hanne
 
z"); pageTracker._trackPageview();