onsdag 17. desember 2008

Workshop i Bibsys Mime/Tyr i Trondheim


Torsdag 11. desember reiste undertegnede til Trondheim for å delta i en workshop om Bibsys Mime/Tyr. Arbeidsgruppa for Mime/Tyr hadde fått i oppdrag av av Styringsgruppa for Portalkonsortiet å arrangere en workshop i samarbeid med Bibsys. Møtet var lagt til et PC-rom og hadde et praktisk fokus hvor problemstillinger ble tatt opp og det ble utvekslet råd, anbefalinger og tips.


Det ble en svært hektisk dag, og innsatsen til de som var til stede var upåklagelig. Her følger en liste over noen av de emnene som ble tatt opp og evt. de konklusjoner som vi kom fram til.


Alle var enige om at Bibsys Mime hadde blitt vesentlig bedre, men at det allikevel var rom for forbedringer.


Bibsys skal jobbe mer med hjelpetekster som ofte er enten dårlige eller ikke eksisterende.


For å få til et godt samsøk i flere databaser, ble det anbefalt å velge færre databaser å søke i. Dette kan evt. settes opp som default av det enkelte bibliotek. Søketiden er satt til 60 sekunder, noe som fører til at flere databaser ikke fungerer i samsøk.


Proquest: avgrensning på år fungerer dårlig. Bør søke i de enkelte baser i stedet.

Jstore: de siste 5 år er ikke med.


Et problem at ikke all info blir med over til bestillingsskjermen. Dette lovte Bibsys å jobbe med. Kilden skal være med helt inn i brubestene.


Når man velger "Vis beholdningsinformasjon", får man oftest beskjed om time-out. Bør her velge "Bestill via Bibsys" i stedet.


Deltagerne på workshopen likte at det var lenker til fulltekstartikler via brille-ikonet. Men det var en del frustrasjon over at pekerne kunne føre til feil artikkel. Man kom ofte til artikkelen som enten var rett over eller rett under på søkelista. Dette skyldes indexfeil som Bibsys lovte å ta tak i.


Ny versjon av Bibsys Mime ble satt i gang 11. september. Vi fikk utdelt en del statistikk som viste bruken av Bibsys Mime etter dette. I september ble det foretatt drøyt 6000 søk til sammen. I oktober og november hadde dette tallet sunket til ca. 1500. Bibsys ville gjerne vite årsaken til dette. De planlegger to brukerundersøkelser i begynnelsen av 2009, en for bibliotekene og en for sluttbrukerne. Grunnen til dette er at Bibsys ønsker å høre fra alle som har adgang til Bibsys Mime, og ikke bare en fjerdedel som var til stede på workshopen.


Vi diskuterte en del om veien videre. Kan Google Scholar erstatte Bibsys Mime? Ønsker vi at Bibsys Mime skal eksistere videre? I så fall hva skal de prioritere å jobbe med? Bibsys håper å få svar på dette fra brukerundersøkelsene.


Bibsys mente at Bibsys Ask kan brukes som en teknologisk plattform for å utføre det samme som Mime kan. Er det veien å gå?


Dette var noen av de emnene som kom opp i løpet av dagen. Ønsker dere å se mer statistikk over bruken av Bibsys Mime fordelt på de enkelte institusjoner, er det bare å si fra. Statistikken ligger på mitt kontor.

Siv


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();