onsdag 6. mai 2009

Sosiale medier

I dag har jeg vært på et veldig interessant og lærerikt seminar om valg og sosiale medier ved UiA.

Bruken av sosiale medier har ekspoldert i Norge med 1, 5 millioner nordmenn på Facebook, og mange tror vi vil merke Obama-effekten også her i landet ved høstens valg. På dette seminaret fikk vi gode innlegg om "Hva sosiale medier er?" "Hvordan sosiale medier endrer mediebildet" og "Politikernes erfaringer ved å benytte sosiale medier"

Under den første bolken viste Trond Madsen, rådgiver i Dale+Bang PR hvordan Obama vant presidentvalget ved hjelp av intelligent bruk av sosiale medier. Obama i alle kanaler, alle sosiale nettverk som finnes. Men Trond Madsen advarte mot troen på at sosiale medier fortrenger viktigheten av andre medier, TV. Man vinner ikke valg uten å kunne mestre TVmediet, og brukte nettfenomenet Howard Dean som eksempel på det.

Men det er altså Obama som er kongen av sosiale nettverk. Han mobiliserte 3 millioner enkeltindivider (som igjen donnerte 3 milliarder til kampanjen kr via nettet - brukt til reklametid, på TV). Det Obama skjønte var at nettet bare var en ikke er en talerstol for hans budskap ut, men at de sosiale tjenestene involverte folk, det ble skapt dialog og samhandling.

Under delen "Hvordan endrer sosiale medier mediebildet" holdt sjefredaktør og mediespaltist (medieblikk som også trykkes i Fvn hver lørdag), Svein Egil Omdal et interessant foredrag. Han viste bl annet hvordan den sosiale nettstedet Twitter danket ut f eks BBC under de dramatiske scenene rundt hotell Taj Mahal i vinter
Omdal snakket også om hvordan aviser har vært "ordstyrere" for folkemeningen i over to hundre år, men at nå teknologien viser en annen vei. Hvis man f eks irriterer seg over en sak i 2009 så er det flere og flere som starter en protestgruppe på Facebook, istedet for å skrive leserinnlegg. Og kanskje er dette mer effektivt også?

Omdal gjorde oss oppmerksomme på gratisverktøyet Cover it live (coveritlive.com) som gjør at man kan rapportere direkte. Dette verktøyet har vært omdiskutert når det har vært brukt av journalister som rapporterer fra rettsaker. Omdal benyttet seg mye av Twitter selv, for å holde seg faglig oppdatert, men reflekterte også over at slike raske meldinger på en måte "krymper" språket vårt.

Omdal avsluttet med at vi i 2009 har en helt annen medievirkelighet enn bare for noen få år siden, og at dette vil prege også høstens valg. Men han trodde ikke på noen revolusjonerende menge bruk av sosiale verktøy av politikerne. Til det er de sosiale mediene for nye.

To andre som vektla betydningen av å være på nettet, på de sosiale arenaene var Hilde Moi fra Fedrelandsvennens Oslokontor og Christian Stavik, sjefredaktør i Kristiansand Avis. Moi viste hvordan hun som journalist fulgte med politikere som blogger, twitrer og er på Facebook, og viste at de som er aktive her også i større grad får presseoppslag og forespørsler om å delta på debatter i tv og radio. Stavik viste hvordan nettavisen Kristiansand Avis lykkes med å nå ut til leserne blant annet ved å benytte seg av blogger og sosiale nettjenester.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();