tirsdag 9. juni 2009

Besøk på Høgskolebiblioteket i Bodø

Fredag 5. juni var jeg en tur innom høgskolebiblioteket i Bodø. Gitt prosessen vi er inne i både når det gjelder bygging av Kampus Grimstad og omdisponering av arealer i D-blokka på Gimlemoen, var det prosessen rundt etableringen av læringssenteret som sto i fokus for dette besøket.

Læringssenteret/biblioteket ved Høgskolen i Bodø sto ferdig i 2005. Det fremstår som et veldig moderne, lyst, elegant og brukervennlig bibliotek - og erfaringene så langt viser at lokalene, 4000 kvadratmeter, fungerer veldig bra i forhold til studenter og ansattes behov.

HiBO opererer med runde tall og kunne opplyse at de 5000 studentene og 500 ansatte har bl. a 570 arbeidsplasser til rådighet i bibliotekarealene. Dette inkluderer, grupperom, arbeidsplasser,
stille lesesal osv. Til sammeligning er det f.eks. 196 arbeidsplasser i biblioteket her på Gimlemoen. Åpningstidene er relativt romslige 8-19 (man-torsd) og 8-15:45 på fredag.

Lørdager stengt. Det er fagutdannet bibliotekar på vakt i hele bibliotekets åpningstid.

Biblioteket er organisert i to avdelinger. Avdeling for samlinger og avdeling for publikumstjenester. Samlingsavdelingen holder til i 1. etg. mens publikumsavdelingen er lokalisert i 2. etg. Kontorene (glassvegg ut til publikumsarealene) til de ansatte i publikumsavdelingen utgjør dermed servicepunktet(ene) i bibliotekes 2. etg. Skranken med to utlånsmaskiner er plassert i første etasje.

Ellers:

  • Bibliotekets andre etasje er døgnåpen - flittig i bruk!
  • Stille lesesal mye brukt - ca. 30 plasser
  • Ikke avskjermede undervisningsområder (2 stk) ute i bibliotekarealene
  • Ingen definerte soner i åpne arealer mht støy - selvjustis!
  • Innleveringsluke rett fra hallen og inn til biblioteket
  • Tilstrekkelig med brønner (strøm) slik at alle sitteplasser kan brukes som PC arbeidsplasser

Biblioteket samarbeider ikke tett med IT-avdelingen mht tjenestetilbud. Men IT-hjelp er tilgjengelig i rimelig nærhet til bibliotekarealene. IT-avdelingen har ansvar for maskinparken og ellers vedlikehold av IT- teknisk utstyr.

Flere bilder fra høgskolebiblioteket ligger på R:\Bib\PUBLIKUMSTJENESTER\Studiebesøk\Høgskolen i Bodø

-Hanne-

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();