onsdag 16. september 2009

To prosjekter

UiAs prosjekt LA 2020 skal bidra til strategisk og langsiktig satsing på bruk av informasjonsteknologi i UiA, innenfor undervisning, forskning, formidling og administrative systemer. Satsingen er tverrfaglig og er overordnet alle fakulteter og ulike avdelinger. UBA har to søknader inne til behandling i prosjektet, én om E-bøker som pensum og en om kildekritikk og kildebruk. På behandlingen i rådsmøtet 8. september ble de to søknadene fra biblioteket trukket fram, sammen med 5-6 andre søknader, som de beste og mest relevante av de 38 søknadene. Rådet syntes at E-bokprosjektet er svært viktig og spennende. Rådet vil foreslå for styret i LA 2020 å støtte de to prosjektene. Så blir det spennende om styret følger rådets anbefalinger. Styremøte i morgen torsdag kl 13.00.

Digin er en forening for ikt og kunnskapsformidling som skal skape møteplasser og bygge nettverk for aktører innen digital innholdsproduksjon og læring på Sørlandet. Medlemmer er IKT-bedrifter og aktører som Vest-Agder- og Aust-Agder fylkeskommune, Handelshøyskolen BI, UiA og flere. Kom gjerne med innspill og ønsker til aktiviteter, så melder jeg det til videre styret. Oversikt over høstens arrangementer kommer.

2 kommentarer:

John David Didriksen sa...

De prosjektene høres spennende ut! Både e-bøker og kildekritikk er noe også vi her i Stavanger tenker en del på hvordan vi skal forholde oss til. Vi ville derfor sette stor pris på å bli holdt oppdatert om framdriften for disse prosjektene.

John David (UBiS)

Birgitte Kleivset sa...

Så spennende! Vi deler og informerer! Vi ser for oss samarbeid med eksterne institusjoner (UBiS?) i Kildekritikk og kildebrukprosjektet. Vi holder kontakten!

 
z"); pageTracker._trackPageview();