fredag 20. november 2009

Nora og Munin
Jeg er nettopp tilbake fra Tromsø hvor jeg deltok på et seminar og møte i styringsgruppen for NORA prosjektet. Som dere kansje husker er NORA et felles nasjonalt søkesystem og kompetansenettverk for åpne arkiver og Open Access. UBA ved undertegnede var så heldig å komme med i dette nettverket ganske tidlig.

Onsdag den 18. november ble det årlige Munin seminaret til Universitetsbiblioteket i Tromsø avholdt. Disse seminarene har hatt fokus på ulike problemstillinger knyttet til åpen tilgang til vitenskapelig informasjon. I år var det fokus på fagfellevurdering. Et viktig spørsmål er om dagens system for fagfellevurdering er bærekraftig, de vitenskapelig ansatte opplever dette som en meningsfull men tidkrevende oppgave som ikke verdsettes av deres arbeidsgivere (i hovedsak universiteter). Som en virkelig godbit var den kjente paleontologen Jørn Hurum på plass med et flott innlegg om spørsmål knyttet til publisering av den vitenskapelige artikkelen som beskriver fossilet Ida.
På torsdag var det heldagsmøte i NORA. Dagen gikk med til informasjon om status når det gjelder åpne arkiver og Open Access ved ulike norske institusjoner. Søkeprogrammet til NORA blir også stadig oppdatert, fulltekstsøking er under uttesting. NORA er lovet videre finansering i 2010 men programmets framtidige organisering er fortsatt ikke avklart, departementet tenker seg muligheten av samorganisering med det nye fellessystemet for rapportering av vitenskapelige publiseringer NVI.

Ellers er jeg travelt opptatt med å hanke inn vitenskapelige publikasjoner fra 2009 til vårt lokale arkiv AURA, 17 er på plass så langt. Som kjent er det satt et ganske vanskelig mål om 20% deponering av våre publikasjoner for 2009. Hvis en tar utgangspunkt i 400 publikasjoner betyr dette 80 i AURA. Ca. 50% av publikasjonene vil antakeligvis være publisert i bøker og vanskelig å deponere grunnet spørsmål knyttet til opphavsrett. Dette vil gjøre det krevende å komme i mål, flere vil bli trukket med i dette arbeidet fram mot fristen for rapportering ca. 15. februar. Pål og Anne-Åse har bidratt til at AURA også begynner å bli godt oppfyllt med masteroppgaver fra 2009.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();