mandag 11. januar 2010

Kilde: Wikipedia

Stadig oftere legger jeg merke til at Wikipedia brukes som kilde i norske aviser. I hvilken grad denne holdningsendringen i norsk media har hatt noen parallell i akademiske miljøer har jeg ikke kikket på, men la oss begynne med å se på tall fra A-tekst (søk på "wikipedia AND kilde"):Grafen taler for seg selv. I samme periode har antall artikler på den norske versjonen av Wikipedia økt fra 15 000 i 2004 til 200 000 i 2008 (Wikipedia). Hvordan skal vi i fagbibliotek forholde oss til denne trenden? Lisa Spiro skrev denne bloggartikkelen i Digital Scholarship i 2008, hvor tema blant annet tar for seg Wikipedia som kilde i forskningen.

HL

1 kommentar:

Birgitte Kleivset sa...

Veldig gode poeng! Wikipedia er like god (eller like dårlig) som andre oppslagsverk. Er veldig enig med Spiro at studenter i sitt læringsarbeid kildekritisk bør vurdere ulike kilder opp mot hverandre, og se Wikipedia og andre oppslagsverk er godt sted å starte informasjonsinnhentingen for så å gå videre til bøker og forskningsartikler for mer utfyllende og forskningsbasert informasjon

 
z"); pageTracker._trackPageview();