fredag 12. mars 2010

Live-blogging fra Seminar om Informasjonskompetanse

Siri Ingvaldsen, Faglig leder Program for skolebibliotekutvikling ønsket velkommen og presenterte seminarets program og tema.

Tove Pemmer Sætre, bibliotekdirektør Høgskolen i Bergen gav oss et godt bakteppe for diskusjon i forelesningen: ”Utvikling av informasjonskompetanse fra grunnskole til doktorgradsnivå”. Her er noen punkter:

  • Informasjonskompetanse er evne til å søke, lokalisere, vurdere og ta i bruk informasjon i egen kunnskapsutvikling"
  • Det er en utfordringa at informasjonskompetanse ukjent begrep utenfor vår sektor
  • Paradigmeskifte i vår sektor de siste årene, fra en bibliografisk tilnærming, samlingsfokus til et brukerfokus
  • Begrepet informasjonskompetanse versus digital kompetanse. Informasjonskompetanse dekker en god del, men er også noe mer: også trykte informasjonskilder, man lærer informasjonskompetanse best i tilknytning til et fag.
  • Informasjonskompetanse som danning, i boka: Fag og danning mellom individ og felleskap
  • Informasjonskompetanse: Vitenskapelig og etisk holdning til informasjon, etterrettelighet er viktig - korrekt bruk av andres kunnskaper i eget arbeid.
Mer her

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();