onsdag 12. mai 2010

Status for prosjekt E-pensum (LA2020)


Dette er en av våre tre prosjekter i regi av LA2020. Totalbudsjettet er på 172.000 kr. Deltakere i prosjektgruppen:

Arthur N. Olsen (prosjektleder)
Birgit Augland
Lone Bak
Kirsti Larsen
Pål Øverland

Medlemmer i styringsgruppen:
Else-Margrethe Bredland
Anne-Åse Kallhovd
Henry Langseth

Prosjektet kom igang ca. 1 desember 2009

Følgende aktiviter er utført:

1) Innhenting av informasjon angående andre aktuelle prosjekter ved universitets- og høgskolebibliotek

2) Vi har kartlagt ulike e-bok plattformer. Fra tidligere har UBA hatt tilgang til en stor samling av e-bøker fra leverandøren Ebrary. Andre aktuelle leverandører som er vurdert er Amazon ( i hovedsak til lesebrett), Dawsonera og Netlibrary

3) Vi har sett på hvilke titler som er aktuelle å kjøpe inn. I den forbindelse har vi fått BIBSYS til å produsere en liste med 500 mest utlånte engelskspråklige fagbøkene. Med utgangspunkt i listen valgte vi ut potensielle fagområder for innkjøp av e-bøker. De aktuelle feltene har vært Økonomi & samfunnsfag, Religion og IKT.

4) Pensumlistene fra de aktuelle fagområdene er kontrollert med hensyn til tilgjengelighet. Dawsonera viste seg å ha best dekning av de nettbaserte e-bok everandørene. For de ulike fagene har 5-10% av de aktuelle titlene vært mulig å kjøpe

5) Leverandøren Dawsonera er valgt og ca. 80 e-bøker er kjøpt til en samlet pris av 80.000 NOK. I tillegg til pensumbøker er en del metodebøker kjøpt inn

6) E-bøkene er katalogisert med lenke til fulltekst i BIBSYS

7) Vi har testet tilgang og funnet betydelige feil i pålogging basert på FEIDE. Dette har forsinket arbeidet med å presentere tjenesten for studenter. Vi kan ikke gå bredt ut før pålitelig pålogging er på plass. Feilen er nå lokalisert, FEIDE oppsettet ved UiA må tilpasses litt

Oppgaver som gjenstår:

- Vi må etablere faste rutiner for innkjøp og katalogisering av e-bøker
- Innkjøp av flere aktuelle e-bøker
- Informasjon og kampanje angående e-bøkene slik at studentene finner dem
- Evaluering av hvordan studentene oppfatter tjenesten
- Samarbeid angående innhold i forhold til lesebrettprosjektet (LA2020)
-

På grunn av forsinkelsen grunnet teknikske problemer med FEIDE og behovet for videre samarbeid angående lesebrett vil vi kontakte LA2020 med sikte på å forlenge prosjektet til 1/1-2011

Arthur N. Olsen, 12 mai 2010

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();