tirsdag 21. september 2010

Universitetets første linje

Universitetsbiblitoteket har en organisatorisk enhet som heter "publikumstjenester". Sammen med ITs kundesenter og Servicetorget var vi, pluss andre interesserte på seminar. Det foregikk på Strand Hotel Fevik, 16. og 17. september. Disse tre gruppene utgjør førstelinjetjenesten ved UiA, altså blant de enhetene som studentene har mest og hyppigst kontakt med. (Beate Andreassen, leder for Servicetorget, snakket til og med om null-linjetjenester, altså sjølbetjening).

Ombyggingen har også ført oss fysisk nærmere hverandre, og det var naturlig å møtes for å bli bedre kjent, både med menneskene og hva de ulike enhetene gjør. Personlig synes jeg ITs arbeid for å være tilgjengelig, ikke bare på telefon og epost, men også chat og sms, er interessant. Noe for UB? På programmet sto også et par timers økt med Kristin Berthelsen fra Activepeople. Hun fikk oss til å filosofere over hva som motiverer oss og ga oss inspirasjon til både å få og spre mer arbeidsglede. "Lag deg en personlig utviklingsplan, og sett deg mål!" var to oppfordringer.

Etter en deilig middag torsdag kveld var det selskapleker, i regi av Inger Kristiansen (IT), Lone Bak (UB) og Ildiko Fleck-Baustian (Servicetorget). Min favoritt var barnesangene som en skulle forme i plastelina og de andre i gruppen prøve å gjette!

Øystein Sæbø foreleste om hvilke forventninger førstelinjetjenestene kan møte i framtiden.

Fredagens hovedattraksjon var Øystein Sæbø, som arbeider ved Institutt for informasjonssystemer. Han hadde fått tildelt to timer for å snakke om hvilke forventninger forelesere og studenter vil ha til førstelinjetjenestene om fem-ti år. Studenter kommer ikke bare å levere besvarelser på papir, men også rent elektronisk med lyd og bilde. Dette stiller større krav til bibliotekarer for å systematisere og gjenfinne. Bruk av informasjon fra andre steder enn Bibsys og artikkeldatabaser vil øke. En anbefaling til UB er derfor å opprettholde den gode kursvirksomheten innen informasjonskompetanse (blant annet søketeknikk, kildekritikk og akademisk skriving). UBs vil temmelig sikkert bare bli enda mer sentral som en pedagogisk ressurs, ikke kun en tilrettelegger. Framtidens studententmasse vil også bli enda mer sammensatt: ulik teknisk kompetanse, ulik språkforståelse og skriveferdigheter, ulike ambisjoner.


Hanne Graver Møvig, Lone Bak og Tord Augland (alle fra UB) i pausen til Sæbøs forelesning.

Øystein Sæbø, Beate Andreassen og Else-Margrethe Bredland i samtale om framtidens utfordringer - og muligheter.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();