torsdag 19. mai 2011

Beat for øyne og ører!

UB har en unik amerikansk boksamling, Ro-samlingen. En del av samlingen består av amerikansk beatlitteratur, og bøker om beatmiljøet i San Francisco i årene etter krigen. Samlingen kom til da førsteamanuensis Sigmund Ro i 1993 ble ansatt ved engelsk institutt ved daværende HiA, så Wenneslandsamlingen, og ble inspirert til å forske på og holde kurs i beatstudier.
I fjor kom Sigmund Ro ut med boka: Rebeller i paradis - Den amerkanske beatlitteraturen 1945-1965 som er skrevet for "lesere som er nysgjerrige på amerkansk beatlitteratur og dens bakgrunn uten å ha spesielle forkunnskaper om emnet". Ro skriver detaljert, men likevel på en svært lesbar måte, om tiden beatkulturen ble til i, og om de viktigste forfatterskapene. Et godt grep er at Ro tar utgangspunkt i ett verk fra hver forfatter og skriver om tilblivelse, resepsjon og påvirkning på andre kunstnere og samfunnet rundt. Svært mange av bøkene er blitt store klassikere i Amerikansk litteratur, som Allen Ginsbergs Howl, Jack Kerouacs On the road, og William S. Burroughs Naked Lunch. Anbefaler boka på det varmeste!

Are minnet meg om at Beat-forfatterne mente lyrikk ikke bare skulle leses, men høres og oppleves på cafeer og utesteder. Sigmund Ro skriver i boka Rebeller i Paradis at Beat-forfatterne var inspirert av Kenneth Rexroth "som allerede i 1920-årene hadde eksperimentert med lyrikk i jazzakkompagnement" (Ro, 2010:191). Målet var å gjøre lyrikken mer folkelig og tilgjengelig. Jazzen, med sine improvisasjoner og soloteknikker lå på mange måter "tett opp til den moderne poesiens frie vers. I et slikt møte mellom ord og musikk lå muligheten til å erobre et nytt publikum for diktkunsten" (ibid).

Are har kjøpt inn innspillinger med bl a Allen Ginsberg, Jack Kerouac og Lawrence Ferlinghetti
til UB. Se lenker for plassering og lån!

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();