tirsdag 3. januar 2012

Ebsco Discovery Service ved UBA


Ved Universitetsbiblioteket i Agder har vi bestemt oss for å utforske bruk av Ebsco Discovery Service EDS som søkeverktøy for bibliotekets brukere. EDS er sammen med tilsvarende produkter fra andre leverandører et forsøk på å tilby en enkel inngang til bibliotekets elektroniske ressurser som kan konkurrere med Google og Google Scholar. Dette er på ingen måte en enkel oppgave men det er liten tvil om at disse nye verktøy vil fungere bedre for brukere enn de eldre verktøyene for samsøk. EDS og andre lignende systemer består av en størst mulig samling av metadata fra forlag og andre kilder. Vår installasjon av EDS omfatter også metadata fra alle våre andre Ebscodatabaser slik at databasen i alt består av ca. 200 millioner poster!

Det finnes allerede en del evalueringer og beskrivelser av de aktuelle produktene.
Et godt sted å begynne er et temanummer (peker til Ebscohost) av Library Technology Reports fra 2011.

De eldre breddeuniversitetene har valgt å lansere et lignende produkt fra Ex Libris som heter Primo. På lengre sikt vil overgangen til nytt biblioteksystem innebære at Worldcat Local vil bli det nye søkeverktøyet for alle BIBSYS bibliotekene.

Vår installasjon av EDS er fortsatt under konfigurering og vi vil se litt nærmere på grafisk utforming og fargebruk. Det er kun tilgang for studenter og ansatte ved UiA med adgangskontroll via IP. Vi planlegger en lansering for ansatte og studenter senere i denne måneden. Kolleger fra andre bibliotek som er nysgjerrig på EDS kan henvende seg til undertegnede for et midlertidig passord.

Arthur

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();