onsdag 28. mars 2012

Bibliotekmøte i Stavanger

Det ble 3 innholdsrike dager i Stavanger på det 73. Bibliotekmøtet. Fra UBA reiste Gerd-Lillian, Ragnhild, Siv, Arthur, Henry, Reidar og jeg.

Et av de absolutte høydepunktene var åpningsforedraget med Aslak Sira Myhre. Jeg tror jeg registrerte over 120 tweets fra jublende bibliotekarer under foredraget. I følge Sira Myhre er bibliotekene det som fungerer best i samfunnet og det folk er mest fornøyd med.
Vrøvl at biblioteka er i krise!
Vi fordelte oss ganske godt utover de ulike foredragene og sitter nok igjen med ulike inntrykk og faglig utbytte. Fokuset var Bibliotek nå! Interessante poeng som kom frem var at vi må fokuserere på hvorfor vi faktisk fungerer så godt som vi gjør og hvorfor folk er så fornøyde med bibliotekene. Bibliotekarer skal være formidlere. Derfor er det viktig å ansette utadvente mennesker som ønsker å komme ut av kontoret og ut til folket for å formidle tilbudet vi faktisk sitter på! Samlingene skal være levende og i utvikling og ikke gamle bøker som samler støv i overfylte hyller. Jannicke Røgler snakket i sitt innlegg om bloggen Trangtihylla og mener at bibliotekarer ikke må være redde for å kassere. Gi meg de bibliotekarene som er råtasser på formidling og kassering, og ikke de som vil gjemme seg på kontoret! Biblioteket skal være et levende sted! var Røglers budskap.

I tillegg deltok jeg på foredraget om markedsføring av bibliotek hvor blant annet Biblioskopet ble presentert. Dette var, etter min mening, et av de beste innleggene på Bibliotekmøtet hvor man også klarte å få i gang en skikkelig debatt i salen. Biblioteket i Norbotten bidro også med et innlegg i denne seansen. Her ble det presentert mange måter å markedsføre biblioteket på. Blant annet en kampanje rundt juletider midt i finanskrisen hvor man lånte ut innpakkede bøker under mottoet "Lån och forbli skuldfri!"

1 kommentar:

Kristin Storrusten sa...

Twitter-strømmen fra åpningsmøtet kan ses her: http://storify.com/NBF_bibliotek/pningsm-tet - det var mange tweets, ja!

 
z"); pageTracker._trackPageview();