torsdag 4. oktober 2012

#emtacl12 referat

Bildet er fra foredraget om "Bartebuss" modifisert med Fotorus


Ewelina, Arthur, Tord og jeg deltok på emtacl 12 i Trondheim 1.-3. oktober. Det var innholdsrike dager med tett og interessant program.

Det ble twitret jevnt over hele konferansen og jeg har selv brukt Twitter som notatblokk. Det var veldig nyttig da jeg noterte og fant lenker under foredraget samtidig som jeg observerte hva som skjedde rundt meg med hashtagen #emtacl12. Se også denne illustrasjonen over twitringen på konferansen. Scroll litt ut og inn. Utrolig stilig!

Første keynote var Herbert van de Sompel som snakket om problemet rundt at internett tilsynelatende er tidsuavhengig. Vi ser på det som positivt at informasjonen på internett alltid er oppdatert, men bekymrer oss sjelden for det som ikke arkiveres og at endringer ikke kan spores tilbake. Memento er en tjeneste som forsøker å rette opp i dette. Her gjøres eldre versjoner tilgjengelige og de settes i forbindelse med nyere og eldre versjoner av samme side.
Presentasjonen finnes her.

Karen Coyle, dagens andre keynote snakket om hvordan vi organiserer samlinger og at vi kanskje burde tenke annerledes. Noen steder har brukere sluppet til som "katalog-bidragsytere"og dette er raskt voksende "bibliotek". Vi bibliotekarer er ofte opptatt av katalogiseringsregler for for eksempel alfabetisering. Men er dette nødvendig for brukerne? Coyle sier at alfabetisk rekkefølge ikke er meningsbærende, men en språklig tilfeldighet. Coyle mener at det er viktig at metadata og emneord er meningsbærende slik at brukeren finner lettest mulig frem til det, og ikke nødvendigvis at alle reglene til katalogisering er fulgt.
Presentasjonen har jeg ikke funnet enda, men det var et veldig interessant foredrag, så forhåpentligvis legges det ut. Tittelen var "Think different".

En av parallellsesjonene jeg fulgte var med Guus van den Brekel som snakket om promotering og markedsføring av intitusjonens forskning. Han benyttet en Wordpress-blogg med en plug-in som automatisk lastet inn nye publikasjoner fra institusjonens ansatte som et nytt innlegg. Dette var tidsbesparende, og en god måte å fremme forskningen på da blogger kommer høyt opp på Google-søk.

Presentasjonen finnes her.

Et annet innlegg som kort må nevnes var Krista Godfrey som snakket om QR-koder i fagbibliotek. Hun hadde mange og gode eksempler på hvordan QR-koder kan brukes for å promotere e-tjenester (f.eks. en "dummy-bok" på hylla med QR-kode lenket til e-boka) og hadde også praktiske tips til hvordan man bygger opp en god QR-kode, størrelse og plassering.

Presentasjonen finnes her.

Siste keynote var Brian Kelly som snakket om bibliotekenes fremtid. Han oppfordret publikum til å sende papirfly i salen for å belyse problemet med at selv om man sender noe ut i verden kan innholdet allikevel være skjult. Kelly blogger også på UK Web Focus.

Presentasjonen finnes her.

Alle foredragene fortjener et eget referat, men det hadde blitt et altfor langt innlegg. Se konferansens egen side for mer informasjon og program.  Se også Twitter og søk på hashtag #emtacl2.


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();