tirsdag 26. mars 2013

Støtte til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang i 2012

Ved Universitetet i Agder har vi en ordning med støtte til publisering i tidsskrifter med åpen tilgang (Open Access). Trolig var UiA først i Norge med vårt publiseringsfond da det ble etablert i 2010. Retningslinjer for dekning av publiseringsavgifter ble fastlagt av viserektor for forskning i nært samarbeid med universitetsbiblioteket. De første årene var bruken av fondet lavere en budsjettet på kr 150.000. I 2012 har situasjonen vært ganske anderledes. Interessen for å publisere i Open Access tidsskrifter har vært sterkt økende med over 60 registrerte artikler. Vårt fond har dekket publisering av 44 ulike artikler i 2012 med kostnader som har sprengt budsjettet fullstendig. Inklusiv MVA var  kostnadene i 2012 på ca. kr 290.000.  Heldigvis har universitetets ledelse vist stor forståelse for betydning av publisering i åpne kilder og dekket overforbruket med en tilleggsbevilgning.  

De 44 artiklene er publisert av forfattere fra to av våre fakulteter: helse- og idrettsvitenskap og teknologi og realfag. Både i volum og i forhold til kostnader dominerer forlagene Hindawi og Dovepress. I tabellen nedenfor presenteres en del nøkkeltall om artiklene som er støttet:


Kostnadene som er oppgitt inkluderer MVA, via vår økonomiavdeling har vi innhentet råd fra Skatt -Sør. De slår fast at i forhold til utenlandske utgiverer skal det beregnes MVA av publiserings-avgifter.  En av våre mest aktive forfattere er redaktør av et Hindawi tidsskrift slik at han publiserer til redusert pris!


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();