torsdag 20. juni 2013

Kundebasert innovasjon

Hva er kundebasert innovasjon? Under ein studietur til Århus og Ålborg 11-13 juni blei vi oppmerksom på dette med bruker- og stedsbasert udvikling. Bibliotekdirektør Klaus Schulz vektla ein organisasjons evne til å fange opp erfaringer og impulser fra kunden /brukeren /studenten /forskeren som det viktigste for utvikling og innovasjon i biblioteks- kunnskaps- og informasjonssektoren.
Trykksak fra Hovedbiblioteket i Århus
På Regjeringen.no er det en god artikkel om stedsbasert/brukerorientert innovasjon av forsker Lars Ueland Kobro. Han begynner med ein gjennomgang av av innovasjonslitteraturen på feltet. Her er noen av poengene fra denne delen av artikkelen:. 

Innovasjon er:
 • gradvise prosesser (først og fremst).
 • mennesker i samspill: møte mellom ulike kompetanser, nivå (forskning (sic) viser at udvikling ikke først og fremst skjer inne i hodet på opplyste enkeltindivider (derfor er ikke innovasjon nødvendigvis "sikret" ved å kun basere seg på "hermetisk" vitenskaplig kompetanse og metodikk)
 • skjer i skjæringspunktet mellom ulike kulturer, nivåer og sannheter 
 • interaktive læringsprosesser der ulike aktører og ulike med erfaringsbaserte kompetanser lærer av hverandre med å dele og kombinere ideer og kompetanser med hverandre.
 • kommer utenfra eller nedenfra – sjeldent fra toppen (ledelsen). 
 • oppstår gjennom en åpen og tilrettelagt anvendelse av medarbeideres ideer, kunnskap og erfaringer.
 • stimuleres av tverrfaglig samarbeid, kontakt på tvers av avdelinger og ”sektorer." 
 • handler om å slippe impulser fra produktene eller tjenestenes brukere til i utviklingsprosesser
Kan vi diskutere:
 • er dette ei ønska utvikling? - og hvis ja:
 • hvordan får vi evt til dette?
 • hva tenker våre kunder?

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();