lørdag 12. oktober 2013

E-lån på Agder

Pressemelding fra VAF: http://vaf.no/aktuelt/e-laan-i-agder-bibliotekene/

Birgitte og Reidar deltok på et informasjonsmøte om e-bøker i Arendal 11. oktober. Det var Kjartan Vevle fra Biblioteksentralen som orienterte. 

Fylkesbibliotekene på Agder vil fra 21. oktober tilby e-bøker til alle som er tilknyttet et bibliotek på Agder. Det er godt håp om at UiA-kort vil kunne benyttes, og at man ikke trenger et nasjonalt lånekort. Men det er noen spørsmål om rettigheter som må avklares med Feide, hvis jeg har forstått det rett.  

Når man velger e-bok i bibliotekkatalogen, for eksempel "De sørgende" av Håkan Nesser, åpnes portalen i ny fane. Her kan man lese de første ti sidene, og man kan laste ned til pc, mp3 eller et lesebrett. Formatet som ble brukt, er epub. Derfor kan man ikke lese på Kindle. iPad- og iPhone-brukere må ha Bluefire Reader. iPod kan ikke brukes.

Man må opprette en konto hos Adobe og laste ned Adobe Digital Editions. Man kan knytte inntil seks enheter til kontoen. Det vil si at man kan lese en bok på pc hjemme, og så kan man fortsette på smarttelefon når man er på reise. Innenfor en familie kan man også låne på vegne av barn eller partner. Mor og far trenger altså ikke bytte på å lese, men kan lese parallelt. Man kan låne fem bøker om gangen. Lånetiden er 21 dager. Hvis ingen andre venter, kan man låne på nytt.

I utgangspunktet vil det finnes tre eksemplarer/lisenser. Hvis det er ingen ledige eksemplarer, kan man reservere. Hvis etterspørselen blir stor, kan man kjøpe flere eksemplarer. I 2013 og 2014 er det fylkesbibliotekene som betaler. I 2015 vil det være folkebibliotekene, men finansieringsmodellen er ikke klar. Dersom man skulle velge å avslutte etter 2015, vil man ikke miste bøkene som har kjøpt.

I skrivende stund er det ikke klart hvor mange titler som basen vil inneholde på lanseringsdatoen, 21. oktober. Fylkesbibliotekene vil i første omgang velge, men folkebibliotekene kan foreslå titler eller flere eksemplar. BS tilbyr også faglitteratur, men helst da uten for mange illustrasjoner og grafer. Epub-formatet egner seg ikke bra for dette. På sikt vil BS også tilby bøker på engelsk. (Kristiansand folkebibliotek har nylig inngått en avtale med EBSCO om å låne ut bøker på engelsk: http://kristiansand.folkebibl.no/e-boker).

Det er bare de største og mellomstore forlagene som utgir trykte og elektroniske bøker parallelt. Det er likevel mulig å gjøre en bok fra et lite forlag tilgjengelig. Man kan kontakte BS, som drifter og leverer tjenesten.

Møtet i Arendal ga store forventninger til e-bok-tilbudet. Vi er heldige som får være blant de første i Norge som får et gratis tilbud av skjønnlitteratur. Hvis jeg har forstått det rett, har man måttet stille det danske prosjektet eReolen i bero https://ereolen.dk/). En kommersiell aktør har sett det udekkede behovet og tilbyr en tjeneste à la Spotify og Wimp. 

Se også Birgittes twitter fra møtet: https://twitter.com/Kleivspark 


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();