onsdag 29. januar 2014

Læringslivet

Årets Agderkonferanse "Læringslivet" samlet sentrale aktører i både næringslivet og offentlig sektor på Kilden tirsdag 28, januar

#Selfie #Erna #Helle #Teknologi
Konferansen Læringslivet hadde som mål å “belyse utfordringer og muligheter knyttet til kompetansebehov og kompetanseutvikling i landsdelen.” Foredragsholdere var bl a NHO-sjef Kristin Skogen Lund, statsminister Erna Solberg, KS-leder Gunn Marit Helgesen og LO-sekretær Trude Tinnlund og Soulaima Gourani. I år var også UiA med som arrangør, og et stort antall ansate og studenter var blant de 500 deltagerne på konferansen.

Direktør Kristin Wallevik fra Agderforskning vektla betydningen av å: 
for møte utfordringene relatert til levekår, kompetanse og arbeids- og næringsliv, må kompetanse forstås i et helhetlig perspektiv
Agderforskning har derfor gitt ut rapporten "Sørlandets kompetanseutfordringer" av forskerne Elisabet S. Hauge, Randi Wærdahl, Romulo Pinheiro, Kathrine Bakke og Barbara Zyzak, der man
sammenstiller eksisterende forskning på  levekår, arbeids- og næringsliv og utdanning. I rapporten heter det:
Det er ikke slik at vi kan identifisere mangelen på et visst antall for eksempel rørleggere, sykepleiere eller ingeniører i et 15 årsperspektiv. Alle kjernekompetanser (...) må styrkes for å bygge oppunder den fleksibilitet og omstillingsevne som forventes med dagens endringstakt. Disse er: 
  • Læringskompetanse – relatert til det kognitive
  • Forandringskompetanse – relatert til det kulturelle
  • Relasjonskompetanse – relatert til det sosiale
  • Meningskompetanse – relatert til det analytiske
Det "Å lære å lære" gikk som en rød tråd gjennom konferanseinnleggene, selv om jo Agder Energi gjentok sin bekymring for at unge mennesker ikke velger teknologiske og matematiske utdanningsløp.

Det var inspirerende å høre rektor ved Arendal Internasjonale Skole snakke om dette via skjerm på konferansen. Både statsminister Erna Solberg og NHO-direktør Kristin Skogen Lund holdt fram nærlingslivet som læringsarena, men på spørsmål fra Fædrelandsvennens kulturredaktør Karen Kristine Blågestad om man egentlig trengte Universitet i Agder i framtida, gikk ikke Skogen Lund for full nedleggelse av UiA. Les mer om det som ble sagt og tenkt og diskutert, og se bilder fra Agderkonferansen her.


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();