fredag 23. mai 2014

KORG-dagene 2014

Hanne, Lisbet, Roger, Pål og Anne-Åse deltok på KORG-dagene på HiOA 19.-20. mai 2014.
Program med link til foredrag og videre lesning
Lisbets inntrykk:
Det var interessant komma ut av kvardagen på kontoret å få eit inntrykk av kva som rører seg ellers i bibliotekverda. Første dag sto FRBR, RDA og BIBFRAME på programmet. Dette var ukjente omgrep for meg og følgjelig litt vanskelig å få heilt oversikt over, det vart vel teoretisk, men no har eg i alle fall litt meir kunnskap å byggja på neste gong eg møter omgrepa. På dag to vart fleire interessante tema tatt opp. Ove Skåra frå Datatilsynet hadde eit tankevekkjande innlegg om metadata, persondata og juss. Vi vart også presentert for tankar omkring nettskya. Vidare fekk vi presentert innlegg om korleis Wikidata og SNL (Store norske leksikon) strukturerer arbeidet sitt. I tillegg snakka Unni Knutsen (UiO) og Oddrun Ohren (NB) om arbeidet mot ein generell norsk tesaurus. 

Påls inntrykk:
Hovedfokus på Korgdagene 2014 var metadata i ulike former. Første dag var det fokus på den nye registreringsstandarden RDA som vil erstatte AACR2. Marc 21 vil fortsatt bli brukt av Bibsys og støttes av RDA. Både Alma og Oria støtter RDA. Det var også et fokus på Bibframe som er et amerikansk initativ fra Library of Congress som omhandler lenkede data.I etterkant her var det en diskusjon om de ulike registreringsformater selv  om det ikke kom fram så veldig mye nytt her.
Dag 2 omhandlet metadata og metadata tjenester på nett. Det var et spesielt fokus på persondata og  problematisering rundt bibliotekets rolle her.
Videre var det to foredrag om behandling av metadata på nett først fra Wikipedia som baserer seg på stor grad av frivillighet og dernest  fra Store Norske Leksikon.
Til sist var det en presentasjon fra NB og UBO om planene for en generell norsk tesaurus. Dette er det nok et stort behov for i bibliotekvesenet. Foreløpig er disse planene på et tidlig stadium så her må en nok smøre seg med tålmodighet.
Kort oppsummert kan en l si at det var to interessante og spennende dager med  stor spennvidde i foredragene.

Rogers inntrykk:
Det var flott å igjen oppleve Kunnskapsorganisasjonsdagene både faglig og sosialt. 
Selv om det var mye spennende første dagen, syntes jeg nok at paneldebatten «Et liv etter MARC og AACR2?» var den mest spennende og oppklarende angående fremtidens bibliografiske arbeid. Det var godt med en oppfriskning fra Tor Arne Dahl, på temaene RDA,FRBR  da disse var pensum på utdanningen. BIBFRAME kjente jeg lite til fra før så dette var det interessant å høre mer om, selv om det nok var litt lite konkret.
Maliheh Farrokhnia utfordret hvorvidt norske bibliotek var klar for RDA og trakk frem endringsmotvilligehet som en utfordring. 
«Metadata, persondata og juss» under dag to var syntes jeg var veldig spennende. Det pågående arbeidet mellom NB og UBO om en generell norsk tesaurus var interessant å høre om selv om dette ikke gikk så mye dybden som jeg kunne ønske, noe som var naturlig da dette er et forprosjekt.
Metadata i Store norske leksikon, var et fyrverkeri av et foredrag og var en verdig avslutning på KORG 2014.

Anne-Åses inntrykk:
Ikke mer å tilføye, MEN i tillegg til konferansen hadde våre mannlige kolleger, Pål og Roger satt sammen et flott program for mandag ettermiddag og kveld! 
Omvisning i Stortinget med fokus på 4 dokument (Kieltraktaten, Grunnloven av 17.mai 1814, Mossekonvensjonen og Grunnloven av 4.november 1914). Flott historietime. 

Nydelig mat på restaurant Aurora. TIl slutt forestillingen Kondolerer på Nasjonalteaterets store scene.
Regnet som falt tok ikke knekken på humøret!
Det blir KORG-dager i mai neste år også...


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();