fredag 4. mars 2016

referat fra første #SoMe-møte

Som nevnt i tidligere bloggposter er det nedsatt en gruppe ved UBA som skal utvikle en strategi for sosiale medier. Referat fra første møte følger:
illustrasjonsfoto: colourbox.com

Møtereferat  18.02.2016

SoMe-gruppe Universitetsbiblioteket i Agder 

Møtet startet med at Jesper innledningsvis presenterte gruppens mandat:
Gruppen skal svare på hvorvidt det er relevant for biblioteket å være på sosiale medier og hvorfor. Dersom gruppen kommer frem til at det er ønskelig at UBA er på sosiale medier skal det videre utvikles en strategi for sosiale medier. 

Med utgangspunkt i Jespers ønsker har gruppen kommet frem til at en slik strategi kan inneholde:

 • -          En avgrensning av hva som menes med sosiale medier
 • -          Argumentasjon for hvorfor UBA skal være på sosiale medier
 • -          Overordnet og konkret mål for deltagelse på sosiale medier
 • -          Forslag til hvilke sosiale medier som er relevante   
 • -          Forslag til arbeidsplan/årshjul
 • -          Forslag til hvordan arbeidet med sosiale medier kan fordeles for eksempel til en arbeidsgruppe
 • -          Forslag til konkrete retningslinjer for arbeidet med sosiale medier

Videre er det viktig for gruppen at arbeidet med strategien for sosiale medier ses i lys av «hvem UBA er». Det kreves en underliggende forståelse for hvordan vi ønsker at UBA skal fremstå for offentligheten. Det er derfor viktig å se SOMe-strategien i lys av UBAs pågående strategiarbeid og eventuelt andre SoME-strategier ved UiA.

Gruppen kom raskt til enighet om at det er relevant og også viktig at UBA er på sosiale medier, med forbehold om at det er et arbeid som må følges opp kontinuerlig og baseres på en tydelig strategi og et sett retningslinjer.  Argumenter for å være på sosiale medier er; markedsføring, merkevarebygging og tilrettelegning for toveiskommunikasjon og community-bygging (se artikkel av Young & Rossmann). 

Konkret ønsker vi:
 • -          Å vise at biblioteket er mer enn bare en lesesal
 • -          Å skape et digitalt møterom der vi kommuniserer med og lytter til våre brukere
 • -          Å informere og hjelpe våre brukere
 • -          Nå ut til offentligheten – ikke nødvendigvis kun studenter
Forslag til konkret delmål som kan måles er økt kommunikasjon/innspill fra følgere.

Videre vil vi jobbe med:
 • -          Hvilke sosiale medier som er relevante
  • o   Vi har til nå hovedsakelig snakket om facebook, twitter, instagram og blogg
 • -          Hva vi ønsker å dele
  • o   Dette henger sammen med «hva er UBA». Hva er våre kjernemandater, våre kjernekompetanser og viktigste tjenester?  Vi ser frem til å få innspill på dette på personalseminar på Fevik.
 • -          Årshjul, arbeidsplan og arbeidsfordeling
 • -          Konkrete retningslinjer

Det er viktig for gruppen at vi også får innspill fra våre (potensielle) «følgere». Vi har derfor snakket om å gjennomføre fokusgruppeintervjuer og/eller spørreundersøkelser. Det er også aktuelt å stille konkrete spørsmål til «følgere» på de sosiale mediene/ i de kanalene vi er på i dag.

Gruppen møtes ca hver 14. dag og har som mål å formulere en strategi i løpet av våren.
Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();