torsdag 15. september 2016

Success og SoMe fra UB

Digitale ferdigheter - delprosjekt avsluttet ved UB

Prosjektet Digitale ferdigheter er eid av viserektor for undervisning, Astrid Birgitte Eggen, og ledes av Martin Gaustad, Mediesenteret. Tusen takk for at jeg fikk koordinere prosjektoppdraget Informasjonskompetanse i Digitale ferdigheter ved UB.

Status: Nå er alle filmene spilt inn med Dina og undertegnede, under kyndig ledelse av Martin Gaustad om Success-metoden/Sørkestrategier. I tillegg har jeg bidratt i Sosiale Medier-filmene i prosjektet.

Tusen takk til Roger og Dina som var med i de viktige innledende fasene med manus, møter og diskusjoner. Tusen takk til Dina for fantastisk proff innsats og god retorisk kompetanse i filmene. Og tusen takk til prosjektleder Martin Gaustad for utrolig lærerikt og hyggelig samarbeid.

Vi gleder oss til å se filmene, og tar gjerne imot en tilbakemelding ris/ros når dere får sett dem. Så kan vi gjøre det enda bedre neste gang - om mulig :)

Koordinator Birgitte

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();