mandag 10. mars 2008

-Bevisst juks i forskningsrapportering

-Mye er slurv, men enkelte tror jeg bevisst jukser til sin fordel i forskningsrapporteringen. Det uttalte hovedbibliotekar Sigbjørn Hernes ved Høgskolen i Lillehammer under sitt innlegg om Bibliotekarens rolle i det nye tellekantregimet.

Høgskolebiblioteket i Lillehammer har siden 2002 hatt jobben med å registrere forskningen, men stiller krav til forskerene: -Vi krever en trykt kopi av artikkelen eller kopi av forside, tittelblad, kolofon etc hvis det evt skal registreres i Forskdok. Siden vi er vant til katalogisering, mener jeg vi er den institusjonen som er best egnet til å registrere i Forskdok også. Men noen vitenskaplig vurdering er ikke del av bibliotekets mandat, det er det publiseringsutvalget som skal ta stilling til. Dette skillet er det mange forskere som ikke ser.

Hernes hadde også noen betraktninger om forskerens forhold til publiseringspoeng. -Poengene er blitt en
indikator for produktivitet og handler mest om prestisje. Forskerene vet hvor mange poeng de er gode for, og bruker gjerne dette i lokale lønnsforhandlinger.

Slurv eller bevisst feilregistrering
Feilregistreringer av referanser forekommer, og en oppfinnsom feilregistrering gav institusjonen 100 000 kr mer mer enn den skulle hatt. -Dette er synd for oss andre som prøver å drive kvalitetssikring. Sigbjørn Hernes har gått forskningsregistreringen nærmere i sømmene, og i Forskerforum 6/07 hadde han et debattinnlegg om publiseringspoeng og referansekvalitet.

Etter å ha tatt for seg samtlige monografier som var innrapportert i 2005 (207 stk), fant Hernes 10 forskjellige type feil hos halvparten av registreringene. -Dette utgjorde 19 millioner kroner på avveie. En institusjon hadde 89% feil på det de hadde rapportert inn.

-Mye er slurv, men enkelte tror jeg er bevisste på dette. Typiske feil er:
  • redaktør oppgis som forfatter,
  • forfattere utelates,
  • feil institusjonstilhørighet,
  • reviderte utgaver
  • lærebøker
  • fagbok rettet mot allmennheten
  • nye opplag
  • oversettelser
  • kapitler i antologier registreres som vitenskapelige monografier
  • feil publiseringsår.

-Forslaget fra departementet om å preklassifisere monografier og antologier tror jeg vil øke kvaliteten på referansekvaliteten. En fagperson vil da avgjøre om en bok er vitenskapelig, og det er større sjanse for at vurderingen og data blir mindre tilfeldig enn den er i dag, avsluttet Hernes sitt innlegg for bibliotekmøtet i Bergen.

Se også: Høgskolebiblioteket i Lillehammer om forskning og publisering

Henry

1 kommentar:

Birgitte Kleivset sa...

Overraskende og foruroligende tall! Forslaget fra departementet om å preklassifisere monografier og antologier virker virkelig som veien å gå!

 
z"); pageTracker._trackPageview();