tirsdag 10. mars 2009

Klart språk i staten?

«Det følger av forarbeidene at bruk av radiomottakere generelt ikke lenger krever tillatelse etter teleloven for at dette ikke er til hinder for at annet regelverk på grunnlag av hensyn disse skal ivareta fastsetter krav om tillatelse til bruk eller forbud mot bruk på sitt område.»


Slike tekster fra statlig hold skal det bli slutt på - prosjektet «Klart språk i staten» lanserte sin nye nettside tidligere denne uka.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();