torsdag 12. mars 2009

Ny nettguide


"Vad är en vetenskaplig artikel?" produsert av Karolinska instituts bibliotek. Målgruppe: studenter - spesielt på helsefag/sykepleie - som vil lære seg mer om vitenskapelig publisering, spesielt vitenskapelige artikler.

"Universitetsbiblioteket erbjuder en webbaserad guide som är ett visuellt, lättillgängligt och pedagogiskt hjälpmedel för dig som vill lära dig mer om vetenskaplig publicering."

"Denna guide innehåller bild, ljud och interaktiva övningar. Med hjälp av ämnesexperter ges en god introduktion i ämnet. De tre huvudavsnitten är: Forskning, Publicering och Tillämpning."

Gå til gudien http://kib.ki.se/vetartikel/player.html

Vi har lenket til guiden fra fagsidene fra sykepleie og helsefag, her finner dere også andre nettguider

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();