fredag 11. desember 2009

Digital kompetanse

Torsdag 10. desember deltok jeg og Birgitte på seminaret "Hva er digital kompetanse?" arrangert av forum for lærerutdanning.

Rolf Baltzersen fra Høgskolen i Østfold hadde et innlegg om sine erfaringer med digital kompetanse i lærerutdanningene og i videregående skoler.

En av tingene som viser seg er at digital kompetanse ofte forstås som at man bruker powerpointpresentasjoner i undervisningen. Dette blir et smalt begrep, og utfordringen blir å åpne opp for andre ressurser.

En stor utfordring er å integrere den digitale kompetansen med det pedagogiske opplegget. Hvordan kan man bruke digitale ressurser for å få elevene til å lære mer?

Noen har trodd at innføring av teknologien i klasserommet automatisk skulle bidra til den digitale kompetansen, men slik har det ikke gått. Mange elever er kløppere på Facebook og MSN, men kan ikke bruke maskinen faglig.

Gjennom prosjeket ImpaCT2 har elevers digitale kompetanse og effekten av IKT blitt kartlagt.

Flere lærere benytter seg av online veiledninger til den tekniske biten av IKT i læring. Det finnes flere videoveiledninger på nettet, blant annet på Youtube.

Men med den digitale kompetansen øker behovet for informasjonskompetanse. Elever i vgs har store problemer i forhold til kildekritikk, kildebruk og opphavsrett. På nettstedet Daria.no kan elever selv legge ut og finne skolestiler om de fleste emner. Noen bruker dette som tilleggskilder, noen kommer med kildekritiske bemerkninger til det som er lagt ut og noen kopierer stilen og leverer den som sin egen. Noe av det som er interessant å se videre på på denne nettsiden er kommentarene som legges inn.

En av de ressursene man kan bruke IKT til i undervisningen er samarbeid med andre elever. På siden delogbruk kan man finne informasjon om det meste. Etwinning er en samarbeidsstide i regi av EU for å fremme internasjonalt samarbeid mellom elever. Wikibooks er et nettsted der man kan legge ut og redigere lærebøker.

Gimp.no er et gratis online bildebehandlingsprogram som kan brukes i undervisningen og dette har blitt gjort på UiA med studenter i ikt og læring.

Ikt og læring her ved UiA

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();