fredag 11. desember 2009

God høst for nettsidene til UBA

Fra studiestart og frem til nå har aktivitetet på våre nettsider økt med nesten 12% sammenliknet med samme periode i 2008. De fem sidene med mest trafikk er i synkende rekkefølge: Forsiden, fagsider, kildebruk, finn fagstoff og temaside for sykepleie (underside på fagsiden Helse- og idrettsfag). Sistnevnte er den suverent mest besøkte fagsiden med over 3000 treff bare i høst.

Det er hovedsaklig to faktorer som jeg tror spiller inn på bruksstatistikken. Den første er lenking fra emnerommene i fronter til nettsiden som har oversikt over fagsidene. Her har trafikken økt med 96% i forhold til i fjor. I tillegg har emnets hjemmeside på uia.no også lenke til de respektive fagsider. Den andre årsaken er informasjonssidene til studentene om riktig kildebruk. Disse er lagt som underside av "hjelp og veiledning" og er godt besøkt.

Den engelske nettsidene hadde i fjor en markant økning i bruken. På grunn av en teknisk omstrukturering fra IT-avdelings side får jeg ikke sammenliknet med samme periode i fjor, men de fem mest besøkte er uansett: forsiden, finn fagstoff, kildebruk, fagside for utviklingsstudier og oversikten over alle databaser. Disse nettsidene gis nok mindre oppmerksomhet enn de norske, noe jeg selv bør bli flinkere til å huske på.

Primo 2010 skal det etter planen komme på plass en ny kurskalender for biblioteket. Videre vil vi satse på økt publisering på nynorsk. Språkrådet er ikke fornøyd med at uia.no ligger under 25%-grensen, og vi skal hvertfall prøve å gjøre vårt for at dette målet oppnås. To av oss i avdelingen har nylig vært på nynorsk oppfriskningskurs med professor Helge Omdahl. I tillegg ryktes det at kongensgate innehar solid kompetanse på fagområdet, så det ser lyst ut for neste år.

Våre nettsider kom ikke godt ut i Libqual-undersøkelsen, men om ikke annet bedre enn de andre universitetsbibliotekene. Å bygge brukervennlige og intuitive nettsider er en utfordring og kunst hvor vi nok må prøve og feile i årene fremover. Men jeg vil uten tvil si at en vi har laget en solid grunnmur til dette prosjektet. Statistikken taler for seg.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();