fredag 27. august 2010

EndNote X4

Ny versjon av EndNote - Endnote X4

Ligger nå på R: felles.uia.no > endnote > endnote_14 og (tilgang kun for ansatte) og er også kopiert til minnebrikke som ligger i skranken i biblioteket (studenter kan få hjelp til installering skranken biblioteket Gimlemoen). Ligger også i fronter.

Noen nyheter

* Import av PDF filer du har liggende på din PC - import av bibliografiske data skjer på grunnlag av DOI nummer! I EndNote gjør du slik;
  • File - Import
  • Velg fil
  • Velg import options: PDF

Du får selve PDFen inn i ditt bibliotek - sammen med de bibliografiske opplysningene (men ikke alltid det funker like bra det da!)
Du kan velge en fil - eller en hel MAPPE! (om du har ryddig mappe med PDF'en dine da?)

* Quick edit funksjonen - raskt å endre posten i ditt EndNote bibliotek

* I Word
- hyperlink fra siteringen i tekst - til referansen i referanselisten.
- Mer funksjonelt Edit citations verktøy

Se mer her http://endnote.com/training/tutorials/EndNoteX4/EndNote_X4.asp Demoen er ellers lenket til våre endnote sider på nettet

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();