onsdag 18. august 2010

Holberg digitalsert

Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab satte i 2009 igang en storstilt utgivelse av Holbergs skrifter på Internett. Det er tanken at hovedparten av Holbergs verker skal være offentliggjort i 2014 som markering av 200-jubileet for Norges selvstendighet.

Den nye digitale Holbergutgave vil etablere en tekstkritisk utgave basert på førsteutgavene av Holbergs verker, som også vil kunne ses i digitale faksimiler. Den vil være åpen og gratis tilgjengelig på nettet. Utvalgte verker vil også bli utgitt i bokform.

Les mer om prosjektet og les i Holbergs tekster på http://holbergsskrifter.no

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();