torsdag 14. april 2011

Vekst i AURA


AURA, UiAs institusjonelle arkiv for masteroppgaver og vitenskapelige arbeider, hadde i 2010 en økning på nesten 50% hva gjelder registrerte publikasjoner fra universitetets ansatte. Selv om arkivets andel av godkjente publikasjonspoeng fortsatt ligger på 18%, øker antall bidrag fra 63 i 2009 til 93 i 2010. Antall artikler på nivå 2 har også en god vekst. Nylig ble dokument nummer 1000 registrert, noe som vil bli markert seinere i april.

-De viktigste forlagene for Fakultet for teknologi og realfag har hittil hatt en meget gunstig politikk angående deponering. Dette i kombinasjon med tett samarbeid og god bistand fra fakultetets vitenskapelige og administrative ansatte har gitt et svært positivt resultat, melder Arthur N.Olsen ved UB.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();