torsdag 23. februar 2012

nytt om fotojuss

Forside "Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum".
I februar ble det utgitt en ny publikasjon fra Riksarkivet, Nasjonalbiblioteket og Norsk Kulturråd om prinsipper for bildebruk i ABM-sektoren. Formålet med veiledningen er "å gi en samlet og brukervennlig innføring i lovverk som er relevant for forvaltning av fotoarkiv og fotosamlinger i arkiv, bibliotek og museum. Mange interessante problemstillinger blir belyst, blant annet gjengivelse av fotografier i vitenskapelig arbeid.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();