torsdag 2. februar 2012

Om Faglunsj

For å få til (flere) møtepunkter i "Fag og formidling" hadde vi oppe et forslag på møtet 9/1 om å teste ut en “Faglunsj” en gang i måneden. Forslaget fikk tilslutning (og på skuddårsdagen setter vi igang):
  • Vi vil møtes en time siste dagen i hver månede (slik at vi skifter på ukedager dager mht skrankevakt o.a.).
  • Vi setter opp treffet fra kl 11.15 til 12.15, slik at de som har vakt kan være med på halve lunsjen hvis de ønsker det.
  • Vi veksler mellom campusene
  • Vi kan prøve ut om vi ønsker å ha program for disse treffene, eller om vi bare vil møtes og “fagansvarligprate” om løst og fast.
Alle fagansvarlige (fra begge campusene) ønskes velkommen til Holt-rommet onsdag 29/2 kl 11.15. Ta med niste, kaffe(+) blir servert. Innkalling er også sendt i Outlook-kalenderen.
Ta kontakt for spørsmål og innspill!


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();