tirsdag 17. april 2012

Årsmelding UBAgder 2011


Omtrent samtidig som Kongehusets Årsberetning for 2011 ble publisert, forelå også UBAgders årlige selvransakelse som vitner om stigende nedlasting, stabile utlån og synkende tilvekst av trykt materiale. Årsmeldingen er lagt ut på UBs nettsider

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();