mandag 16. april 2012

Faglig dialog i Gävle og LundI forrige uke deltok jeg på to faglige møter/konferanser i vårt naboland, Sverige. På det første møte med Högskolan i Gävle som vertskap var jeg alene mens Ewelina var meddeltaker på Lund Online.

Formålet med møtet i Gävle var å samle de første nordiske brukere av søketjenesten til Ebsco, Ebsco Discovery System til dialog med leverandør og hverandre. I Sverige er det flere viktige institusjoner som har valgt EDS blant annet universitetene i Stockholm og Linkjöping. Disse institusjonene har utviklet et eget grensesnitt som bruker såkalte API kall for å hente informasjon fra EDS. De tenker seg at det vil være mulig for dem å bytte leverandør for søketjenesten uten at brukerene skal merke noen stor forskjell på brukergrensnittet som møter dem. Ebsco deltok med 4 deltakere for å informere om planer for nytt innhold og forbedringer av grensesnittet.

Vertsskapets bibliotek som det er et bilde fra ovenfor så meget tiltalende ut og virket funksjonelt. Högskolen i Gävle er omtrent på samme størrelse som UiA og de har bare dette biblioteket, antall ansatte er ca. 20. Biblioteksjefen i Gävle, Maivor Hállen er kjent med fra sin tid som mellomleder i BIBSYS.

På torsdag den 11 og 12 april var det forflytning til Skåne og Lund for deltakelse på Lund Online . Ewelina møtte meg i Lund og hun vil supplere med inntrykk og synspunkter. Hovedfokus på seminaret var e-bøker og særlig ulike modeller for innkjøp knyttet til brukerstyring av innkjøpsarbeidet. Her opereres det med begreper som Patron Driven Aquisition og Evidence Based Aquisition.

Tillegg fra Ewelina
Dette var andre året Lund online ble arrangert . Det er en to dagers konferanse hvor man kan høre flere korte presentasjon fra leverandører av elektronisk bibliotektjenester  til universiteter og høgskoler.  Til tross for at Lund online inviterte alle bibliotekarer fra Skandinavia, var Norge representert bare med 3 stykker: Arthur, meg og Berit Løkken fra NTNU. Alle deltakere av konferanse hadde mulighet for å snakke litt med representanter fra  EBSCO, ebrary, Elsevier, Springer osv. I programmet til konferanse var det også presentasjoner laget av vitenskapelige ansatte og bibliotekarer både fra Lund Universitetet og fra Universitetsbiblioteket i Gøteborg.

Årets Lund online fokuserte på e-bøker og PDA (Patron Driven Aquisition ). Nesten alle leverandører av elektroniske tjenester tilbyr forskjellige typer av PDA modeller. På konferanse hadde de muligheter for å presentere dem.

For dem som er interessert finnes nesten alle presentasjoner fra konferanse på nettet.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();