fredag 29. november 2013

200 år ferdig digitalisert

Kong Oscars tale til
åpningen av det ellevte
storting i februar 1845
er et av mange dokumenter
som nå blir lettere
tilgjengelig på nett. 
Nasjonalbiblioteket skriver på sine nettsider at stortingsforhandlingene fra 1814-2001 nå er ferdig digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten på nett..
Senere års digitalisering av historiske arkiv som eksempelvis  folketellinger , 1814-bibliografi ,Stortingsefterretningene og nå Stortingsforhandlingene utgjør alle viktige kilder for forskersamfunnet og folk flest.  


Søk i Stortingsforhandlingene


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();