fredag 8. november 2013

Førstelinjeseminar på Fevig 6-7 november

Birgitte deler sine notater og bilder fra internseminaret for evt interesserte
Førstelinjetjenestene ved IT/Drift/Servicetorget/UB arrangerte et internseminar på Fevig 6-7. november. I går fikk vi et lite innblikk i en metodikk som Studentservice ved UiA har tatt i bruk: LEAN. Leder og gründer av Leanovasjon, Marianne Trollsås Fenger leda oss i en LEAN-prosess, slik at vi skulle se hvordan disse metodene kunne benyttes. Vi gikk først gjennom hvem den enkeltes brukere/kunder er og hva de ønsker. Så så vi på om det er prosesser/folk/kompetanse vi kan benytte/gjøre annerledes. Og til slutt laget vi avdelingsvise "prosesskart" (bildet) ved hjelp av post-it-lapper i ulike farger som beskrev gjøremål, vurderinger og mulige utfordringer. Vi fra UB satte da opp en bok-prosess. Hvordan er bokas gang fra den blir ønska av en student/ansatte til den denne har den i hånda? IT/Drift og Servicetorget gjorde ligende kart. Alle enhetene tok med seg sitt arbeid "hjem" og det vil på litt sikt bli satt ned et prosjekt for å se på videre muligheter for samhandling og matrisearbeid enhetene imellom. Jeg vil skryte av Sijamek, Andre, Leif, Beate, Reidar og Lone og gode prosess- og seminarledelse. Viktig var det også at visedirektør Seunn Smith-Tønnesen hadde en god innleding til arbeidet vi skulle gjøre, og at UB/IT/DRIFT/Servicetor-lederne deltok aktivt! Roger fra UB m. fl. laget også et godt opplegg for sosialt samvær torsdagskvelden. Takk for er lærerikt og inspirerende seminar!


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();