onsdag 26. februar 2014

Seminarsamling i Istanbul

Første helgen i februar var det ny samling med samarbeidsprosjektet fra Kimep-universitetet (Kasakhstan) og UiA. Denne gangen i Istanbul.
Elleve fra Kimep, Kasakhstan og fem fra UiA møttes for
tredje gang, denne gangen i Istanbul.
Foto: arthurs kamera, ukjent fotograf
Prosjektets hovedformål er å etablere tre mastergradsemner på Kimep innen nye markeder og bedrifterssamfunnsansvar. Sammen med kolleger på Kimeps bibliotek er vår rolle først og fremst å kartlegge relevant litteratur og evaluere elektroniske ressurser som skal inngå i kursene. I tillegg har også undervisningsopplegg rundt kursene blitt en av erfaringsutvekslingen. Kildekompasset er trukket frem som en åpen nettressurs våre kolleger i øst kan benytte seg av. Vi har jobbet med dyktige kolleger fra Kimeps bibliotek på epost og skype i løpet av prosjektperioden, men det er veldig hyggelig å kunne samles på seminar med jevne mellomrom. 


Fra seminaret
Foto: Arthur
Samlingen i Istanbul hadde fokus på kursinnholdet til de tre emnene og forskningsprosjekter som de faglige fra respektive institusjoner samarbeder om. Fem av vårens mastergradsstudenter fra Handelshøyskolen ved UiA jobber med Kasakhstan-relaterte tema, som statlige oljefond og økonomiske ringvirkninger av ressurstilgang. To gjesteforelesere, begge fra Istanbul, var invitert til å gi en innføring i dagens politiske og økonomiske situasjon. Det har den siste tiden vært en del politiske protester og uroligheter i Istanbul. 


Lenge før stavkirker ble satt opp i Norge sto Hagia Sofia
ferdig i Istanbul i 537. Flere tusen arbeidere (slaver) skal
brukt kun få år på ferdigstillelsen. Foto: Arthur

Programmet var innholdsrikt hele helgen vi var samlet, men vi rakk et besøk blant annet museet Hagia Sofia, opprinnelig bygget som kirke i år 537 og senere gjort om til moské. Byggverket står nå på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Flott byggverk, god plass. 

Arthur og Henry

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();