onsdag 4. juni 2014

Hilsen fra Universitetspedagogikk 13/14 på Lesbos

Da er halve uken gått allerede og hodet er fullt av inntrykk. Før avreise hadde alle deltagerne (31 stk) lastet opp egen produksjon gjennom året - i Fronter.

1) Refleksjonsnotat omkring John Biggs teori Constructive Alignment
2) PPT
-presentasjon med Camtasia Relay (kun lyd)
3) PPT-presentasjon fra TV-studio (lyd og bilde)
4) Logg fra kollegaveiledningsgruppene (observasjon av klasseromsundervisning)
5) Poster


Nytt av året: kjøkkenhage på Metochi
Hver morgen begynner med presentasjoner av nye postere. 10 minutter på hver. Temaene er svært varierte: Studenters plassering i forelesningssal  - et bevisst valg som motivasjon for egen læring?, Arbeidsgrupper som pedagogisk arbeidsform, har studentene våre et bevisst forhold til å arbeide med sin egen timing og rytmikk?, Den gode powerpiont - en moderne huskelapp eller et illustrativt supplement til undervisningen, Kunststudentene på UiA - opplevelse og læringsutbytte. Og min egen Oria-presentasjon. Vi trener på å "fange" postersjangeren! Deltagerene gir hverandre tilbakemeldinger på både innhold og form.

Posterpresentasjon
Tett program med flotte forelesninger om bl.a veiledning i høyere utdanning, bevissthet rundt stemmebruk og kroppsspråk, undervisningsledelse og en liten smakebit på ulike digitale verktøy for å skape studentaktive læringsformer som http://www.socrative.com (Quiz) og http://coggle.it/ (tankekart)

Gruppa følger vanlig Metochirytme med siesta midt på dagen. Vi har litt tid til rekreasjon mellom øktene; sol, bad sykkeltur og scootertur (!). Det er vakkert på Metochi - stedet inviterer virkelig til et kursopplegg som dette, der deltgerne får muligheten til å dvele rundt ulike aspekter av universitetspedagogikk hele uken.

 --Hanne

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();