søndag 26. juni 2016

CRIStin sommermøte 7.-8. juni 2016, i Oslo

Truls og jeg dro inn for å delta på CRIStins sommermøte. Konsortiet hjelper UHR-sektoren, folkebibliotekene og fagbibliotek/institusjoner i Norge å forhandle frem lisensavtaler med norske og utenlandske forhandlere av databaser og tidsskriftbaser.

"Konsortieskolen" er første punkt på programmet. Her går CRIStin igjennom sine hovedoppgaver og forklarer på en oversiktlig og grei måte sin rolle overfor oss og forlagene.

Så kommer "årsberetningen". Hva har CRIStin gjort i år, hvilke forhandlinger er blitt gjennomført, og hva ble utfallet. 

Hvert år inviterer CRIStin foredragsholdere. I år var det både norske og utenlandske innlegg.
I Norge har et utvalg sett på nye retningslinjer for open access-/åpen tilgang-policy.
Vi fikk en liten smakebit av rapportens innhold, men ikke alt. 15/6 ble den levert. Les Rapporten her

Fra England kom flere medlemmer av JISC (om JISC). 
En snakket om hvordan man kan skaffe god statistikk over bruk av sine e-tjenester. Nestemann tok for seg hvordan man kan føre forhandlinger med tilbyderne, og til slutt hva som er viktig å få med i en lisensavtale.

Innimellom forelesningene var det god anledning til å samtale med de forskjellige utstillerne.


Utstillerne holdt parallellsesjoner. Vi kunne bare velge.
Jeg hørte på Jstor, Ebsco, Retriever og Oxford university press som samarbeidet med  Epigeum om utarbeidelse av kurs for bibliotekansatte.
Interessant alt sammen.

Diverse lenkene til program, pdf-er fra sesjonene og annet materiale finnes her 

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();