torsdag 9. juni 2016

KORG-dagene 2016 - Autoritet og anarki

Korg-dagene 2016


Her kommer inntrykk fra Lisbet, Pål og Hans Petter


Det er alltid inspirerande å komma seg ut av kontoret og sjå kva som rører seg ute i bibliotek-Norge. KORG-dagane i år hadde eit variert og interessant program. Første dagen var overskrifta autoritetar, der blant anna Bibsys, NRK og Harriet Aasgaard frå Kungliga biblioteket i Sverige hadde innlegg. Vi fekk innblikk i ulike registreringssystem og –praksis, med dei fordelar og utfordringar det inneber. Ein del var litt vel teknisk og eg kjende at eg mangla litt grunnkunnskapar for å få fullt utbytte av innlegga, men likevel sitt eg igjen med eit klarare bilde enn før eg kom. Andre dagen var anarki hovudoverskrifta og den vart innleia med spørsmålet «Kan Internett arkiverast?» i eit innlegg av Helen Hockx-Yu frå Internet Archive. Endå meir interessant og nærare vart det då Kjersti Rustad frå Nasjonalbiblioteket snakka om deira praksis når det gjeld arkivering av norske nettsider.

Mandag ettermiddag var vi ute og åt deilig karibisk mat. På kvelden var Pål og eg på Najonalteateret og såg «Morgon og kveld» av Jon Fosse. Det var eit vakkert og gripande stykke og vi var einige om at vi hadde vore veldig høgkulturelle!

Alt i alt to fine dagar, både faglig og sosialt.


Lisbet
----------------------

KORG 2016 Pål
Undertegnende var på kunnskapsorganisasjonsdagene på  HIOA i Oslo i forrige uke
Det var to innholdsrike og spennende dager på KORG også i 2016. Temaet i år var autoriteter og anarki. Dag 1 omhandlet autoriteter og autoritetsregistre. Her var det blant annet innlegg fra OCLC, Libris, Bibsys og NRK.
Dag 2 omhandlet mer «anarkiet»  på weben. Hvordan man skal arkivere og behandle store mengder data på nettet. Her var det innlegg både om forskningsdata  og om arkivering av nettsider.
Det var her innlegg fra både Internet Archive, Nasjonalbiblioteket , Språkbanken og fra Aftenposten.
Sistnnevnte hadde et veldig interessant innlegg om en av vårens største saker i nyhetsbildet nemlig Panama Papers. Jeg synes det var spennende å høre hvordan gjennomgangen og research her foregikk, og hvordan  bibliotekarbakgrunnen kan brukes i en jobb som researcher i et stort mediehus.
Det siste foredraget til Aslak Borgersrud om musikk, musikkformater var både underholdende og litt tankevekkende og  fortalte oss alle hvor store tekniske endringer vi egentlig er vitne til.
Det var en faglig spennende og interessant konferanse, og sosialt hadde vi det veldig koselig med både middag og teater første dag. Så vi dro hjem alle sammen  godt fornøyd, og for min del vil  jeg gjerne gjøre Korg-dagene til en årlig foreteelse.

------------------------
hp
Hadde vel sånn middels forventninger til KORG dagene, og ble positivt overrasket. Mye interessant her. Og mye som pekte utover den rene autoritetskontroll i snever bibliografisk databaseforstand. Det viser vel også at en snever forståelse av «katalogisering» kanskje er gått ut på dato nå mer enn noen gang tidligere? Kontrollert og «ukontrollert» «automatisert» gjenbruk av bibliografiske data, herunder autoritetsdata, viser at data bibliotekene tradisjonelt leverer er interessante for mange og allerede utnyttes «bak kulissene» av flere innholdsleverandører på nettet fordi de nesten pr definisjon er autoriserte presise. Men selvsagt ikke uten mothaker i ulike kontekster.

Det skal innrømmes at det ble mange akronymer (surprise) med et meningsinnhold hvor man nok ikke alltid fikk med seg den hele sammenhengen. Dette var for eksempel t tilfelle med innlegget fra OCLC som skisserte nåtid og framtidsvyer for metadatabehandling. Men nyttig som påminner om veier vi antagelig skal begi oss videre ut på. Kfr. for eksempel rda-standarden for beskrivelse av dokumenter/entiter.

Bibsys’ innlegg var mer i det praktiske hjørnet og viste kort hvordan man der jobbet i forhold til konkrete oppgaver med delvis automatisert kontroll av verksoversikter for personer.

Cristins innlegg viste vel hvordan man prøver å samarbeide både nasjonalt og internasjonalt med et system som man selv mente var overmodent for revisjon.
Når det gjaldt LibrisXL, et system som foreløpig fortsatt er mest på tankeplanet, så var det heller ikke så lett å skjønne hele konseptet. Men man merker seg at svenskene har ambisjoner om en betydelig egenutvikling, kanskje framfor å bygge videre fra Voyager til Alma som en del gjør. Dette er jo en litt annen vei enn Norge har valgt å gå. Tanken var kraftig forenklet slik jeg oppfattet det å utnytte «linked data» systemer for å bygge opp komponentene man trenger for å registrere og formidle det man vil tilby sine brukere.

Dag 2 var mest om arkivering av store heterogene datamengder. Man skjønner da at utfallet kan bli høyst varierende. Det pekes selvsagt også på problemer av opphavsrettslig og personvernmessige sider i tillegg til de rent tekniske.

Som katalogisator var det også litt artig å høre lingvisten fra Språkbanken utgreie forholdet mellom kildetekst og metadata. Kort sagt kan metadata og kildetekst være vanskelig å skille, og metadata utgjør ofte en større «tekstmengde» enn selve kildeteksten.

Borgersrud , som avsluttet, var tidvis morsom løst rundt tema lydlagring og medietyper (hvem husker MiniDisc etc.), men kanskje litt heseblesende.

Etter hyggelig  felles middag den 30, for øvrig på undertegnedes bursdag, valgte jeg å ta en tur på miniscenen på Deichmanske avd. Schousplass med et par gamle venner for å høre obskure lydkreasjoner. Artig å se et folkebibliotek med et slikt tilbud.Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();