mandag 28. november 2016

Forskningspolitisk seminar


Hvem eier forskning?
Dette var tittelen på årets forskningspolitiske seminar i regi forskerforbundet. Store deler av forskningen som skjer på høyskoler og universitet og andre forsknngsinstitutsjoner er finansiert av dine og mine skattepengersiert. Mange mener derfor at forskningsresultatene burde være åpent tilgjengelig for allmenheten og ikke gjemt bak dyre abonnement og pretensiøse formuleringer.

Årets forskningspolitiske seminar belyste flere sider av prinsippet om tilgjenglig forskning. Oftes når vi snakker om åpen tilgjengelig forskning tenker vi på Open Access, altså at forskningsartikler skal være gratis for leseren. Videre ble det også pekt på alternative måter å forstå tilgjengelig forskning.

Det ble pekt på forskerens ansvar for å gjøre sin forskning tilgjengelig ved å skrive leserinnlegg, uttale seg i media og delta i samfunnsdebatten. 

Videre ble det også problematisert hvordan forsking blir brukt og snakket om – særlig i politiske debatter og valgkamp. Sistnevnte tema ble også diskutert i partidebatten som avsluttet seminaret. Debatten resulterte i at alle partiene skrev under på et forskningsløfte, der politiskerne blant annet lover å gjøre sitt beste for å sitere forskere korrekt og ikke skjule forskningsresultater.


Årets forskningpsolitiske seminar var lærerikt og interessant, men det var samtidig skuffende at bibliotekets rolle som formidler av både forskning og informasjonskompetanse ikke ble nevnt i noen av innleggene eller den avsluttende debatten. Informasjonskompetanse er i min oppfatning tross alt en grunnleggende nødvendighet for at studenter, forskere, politikere, journalister og «folk flest» skal kunne både finne og vurdere forskning og utsagn om forskning.     

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();