mandag 28. november 2016

Konferanse om Akademisk skriving i Bergen

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Hva er en god oppgave? Hva er akademisk skriving? Hva innebærer det å veilede i akademsik skriving? Hvilke verktøy og strategier kan hjelpe studenter og forskere  i skriveprosessen?

Dette er noen av spørsmålene som ble belyst når skrivesenteret AL ved HiB og Akademisk skrivesenter HF/Universitetsbiblioteket UiB invitere til konferanse om akademisk skriving og dialogisk veiledning i November. Marte og Dina var på konferansen for Universitetsbiblioteket i Agder

Skriving er en viktig akademisk ferdighet som mange studenter ønsker mer hjelp og støtte med. Flere studiesteder har derfor etablert skrivesentre/studieverksted hvor studentene kan få veiledning i skriveprosessen.  Det ble med bakgrunn i dette diskutert hvilken kompetanse skriveveiledere må ha, hvordan skriveveiledning kan fungere uten å gå eksplisitt inn på det faglige innholdet og hvilken rolle biblioteket kan ha i akademisk skriveopplæring.

Det var gøy å se hvor mange kreative måter det undervises i akademisk skriving på ved ulike institusjoner. Vi fikk innsikt i andre institusjoners erfaringer med skriveopplæring og dermed kunnskap om veiledning, skrivesperre, skrivestrategier, peer-feedback osv.  

Akademisk skriving er et viktig tema i høyere utdanning og det er flott at det skapes arenaer der vi kan dele erfaringer og kunnskap på tvers av fagmiljøer og institusjoner. Kanskje kan det bli en årlig møteplass?


Mer informasjon om konferansen: http://www.hib.no/forskning/formidling/konferanser/konferanse-om-akademisk-skriving-og-dialogisk-rettleiing-i-hogare-utdanning/


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();