torsdag 3. mars 2011

ANMA 2011

Are foran operabygningen i Oslo.


Dype diskusjoner blant deltakerne på ANMA-konferansen (Association of nordic music academies)Fra operaens verksted hvor scenene blir bygdNorge musikkhøgskoles bibliotek. Omvisning og utstilling til Gustav Holst musikk The Planets.

Kort referat:
ANMA (Association of Nordic Music Academies + inviterte gjester fra Baltikum). Tema for årets møte var bl.annet : "The library in the music academy of tomorrow - the role, challenges and possibilities". Representanter for bibliotekene var invitert til å delta pga temaet.

Første hovedinnlegg var ved Steven K. Berber, musikkbibliotekar fra Johnson Center Library, George Mason University, Fairfax, USA. Han fortalte om universitetet som er relativt nytt og har 30.000 studenter. Biblioteket dekker alle fagområder slik som hos oss. Han beskrev forskjellige roller en bibliotekar kan ha:
Liaison libarian - fagansvarligrollen: arrangerte drop-in-kurs innen forskjellige emner, med svært varierende oppmøte.
Embedded librarian - følger undervisningen og har nærkontakt med faglærer.
Blended librarian - bruker blogg og "interactive web" for å nå brukerne.
Networked (or Associated) librarian - holde kontakt med interne og ekstrerne likesinnede for å forme den fremtidige måten å dele kunnskap på.
Til slutt nevnte han utfordringen vi har med å balansere fysiske samlinger kontra e-ressurser, og opprettholde synlighet i egen institusjonen. Det er også viktig å fokusere på de lokale, fysiske samlingene nå som alle får tilgang til det sammen informasjonen via innkjøp av databasepakker/internettilgang. Han mente universitetenes konkurransefortrinn vil være de spesielle samlingene det enkelte universitetsbibliotek kan skilte med for å tiltrekke seg lærekrefter og nye studenter.

Musikkinslag: "iPod-orkesteret" spilte for oss: 8 studenter og lærere fra Norges musikkhøgskole og UIO gikk rundt i rommet med hver sin iPod koblet mot en liten forsterker og lagde "lyd". Flott opplevelse.
Nest innslag var Sigurd Slåttebrekk som fortalte om sin nye cd med innspillinger av Griegs musikk fra Trollhaugen. Han har lagt vekt på å få innspillingen så lik originalopptakene av Grieg selv som mulig. Vi fikk høre et kryssklipp av originaler og nyinnspillinger. Hør selv: http://www.youtube.com/watch?v=iljMb1Q92iw&feature=related

Av andre innlegg kan nevnes at Tone Elofsson(NMH) og Pia Shekhter(UiGöteborg) fortalte fra sine respektive musikkbibliotek.

Konferansen satte også fokus på registrering og oppbevaring av kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid i de ulike landene. (Åpne institusjonsarkiv, Cristin i Norge, FOKO i Danmark m.fl.). Lydopptak er fremdeles vanskelig å tilgjengeliggjøre i slike arkiv på grunn av alle typer rettigheter.

Vi fikk også presentert flg. nettside der den enkelte kunstner/forsker selv kan legge inn informasjon om sin aktivitet: Journal for artistic research http://www.jar-online.net/

Vi legger ved ANMAs konferansereferat når det kommer.

Fredagen ble brukt til interne samtaler for bibliotekarene, samt en omvisning på operaen.

are&anne-åse

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();