torsdag 3. mars 2011

Facebook som rekrutteringsarena

UBA har for tiden to stillinger utlyst. Mens det tidligere har vært benyttet en del tradisjonelle kanaler for stillingsannonser, som lokalpresse og norske bibliotektidsskrift, prøver vi denne gangen også annonsering på Facebook. Tre liknende annonser ble opprettet med litt ulike målgrupper. Medlemmer på Facebook med tilknytning til institusjoner med biblioteketsutdanning er f.eks. en gruppe annonsen dukker opp hos. FB har laget en streng mal for annonser, for eksempel kan ikke et ord være lengre enn 20 tegn (Dermed ble "universitetsbiblioteket" til UB).

Effektivt? 
Til nå har annonsene vært vist ca 320 000 ganger, og 70 personer har klikket seg inn for å se nærmere på stillingsbeskrivelsene. Fædrelandsvennen har et opplag på ca 38 000 aviser, men vi ville neppe fått 8 annonser der for summen av 400 kr - beløpet vi har brukt på FB-annonsene til nå. Ved FB-annonsering kan du velge om du vil betale per visning eller per klikk. Sistnevnte er valgt for denne kampanjen, og UB betaler ca 6 kr hver gang noen klikker seg inn. Så her er statistikken fra FB meget interessant.

På baksiden av Facebook
Typisk injurierende annonse jeg får opp på Facebook.

Det er når man oppretter en annonse at man skjønner hvor god nytte FB har av alle opplysningene vi legger inn. Bare alder i seg selv er ekstremt verdifullt for målrettet markedsføring, og i kombinasjon med kjønn kan enkeltbudskap spisses inn på en effektiv måte. Når man I TILLEGG kan spisse  annonsen ift geografi, interesser, sivilstatus og mye mer sier det seg selv hvilken verdi opplysningene våre har for FB. Så legg merke til annonsene på høyresiden neste gang du logger inn på Facebook, det er ikke tilfeldig hva som dukker opp!

1 kommentar:

Maje sa...

Interessant! Lykke til med søkere.

 
z"); pageTracker._trackPageview();