torsdag 3. mars 2011

Skrankekompetanse og interkurs

Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse blant UBs kollegium om den enkeltes kompetanse innen områder relatert til publikumsbetjening. Bakgrunnen for undersøkelsen er at Publikumstjenester i fjor definerte hva vi må ha kunnskap om i front, også studentvakter. Får å tette eventuelle hull vil internkursene i 2011 stort sett ha tema tilknyttet skrankekompetansen. For å kunne starte der "skoen trykker mest", er alle invitert til å si i hvilken grad man ønsker å lære mer om et gitt tema. Under kan du se foreløpig sammendraget av spørsmålet om "Min side"-funksjonen i Ebsco.

Dette er nyttig informasjon for oss som arrangerer UBs internkurs, og jeg regner med at kursdeltakere også synes det er greit å slippe repetisjon av ting man allerede kan. Derfor bør alle ta seg tid til å besvare undersøkelsen (!). Resultatene og kursplan blir sendt ut i løpet av mars.

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();