mandag 17. november 2008

Gjest hos Elsevier i Helsinki


Hei:

Den 6. og 7. november deltok jeg på Elsevier Nordic Librarian Forum i Helsinki.
Helsinki er nok hyggeligere å besøke i den lyse årstid, jeg husker en meget trivelig konferanse tidlig på 90-tallet i mai ! Denne gangen vår det både kaldt og blåsende. Jeg benyttet anledningen til å kjøpe ny vinterjakke hos Stockmann (som sies å være Nordens største varemagasin).

Hovedtema for konferansen var knyttet til universitetsforskning, rangering av universiteter og kunnskapsøkonomi. Alle presentasjoner fra konferansen er lagt ut på R: området i følgende katalog:

R:\Bib\Elsevier

Pekka Ylä Anttila fra et finsk institutt for økonomi hadde et meget godt foredrag om
hvordan en kan definere en moderne kunnskapsøkonomi og i hvor stor grad de nordiske land passet i forhold til fasit.

Per Koch fra det norske Forskningsrådet fulgte opp med et fordrag som fokuserte på måling av forskning med ulike indikatorer. Han knyttet en rekke kommentarer til hvordan norske næringer knyttet til våre naturressurser kan virke "low tech" og ikke særlig forskningsintensive men likevel være meget avanserte.

Redaktøren som er ansvarlig for rangeringen av verdens universiteter i Times Educational Supplement redegjorde for metoder og opplegg, litt kjedelig.

E-bøker er et område som vekker stadig mere interesse, forlagene satser selvsagt også mere på dette markedet. Direktøren for Elseviers E-bok avdeling holdt et interessant foredrag om fordelene med E-bøker i akademiske bibliotek.

Denne konferansen er ganske liten med ca. 40 deltakere fra de nordiske bibliotekene samt rundt 10 ansatte fra Elsevier. Det er god anledning til å samtale med andre nordiske bibliotekarer, i år var det 5 fra Norge, den største kontingenten var fra vertslandet Finland (ca. 16 deltakere).

En kan mene en del om Elsevier som dominerende aktør når det gjelder formidling av vitenskapelig informasjon men de er opplagt proffe når det gjelder å arragere slike fagtreff

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();