mandag 24. november 2008

komfortAbel

I november åpnet en permanenet utstilling på biblioteket om Niels Henrik Abel.Tanken er at en slik utstilling skal være til inspirasjon og glede for kunnskapshungrige studenter og ansatte (se bilde), og i tillegg fremme interessen for matematikk og realfag.

Utstillingen omfatter blant annet:

· Statue av Abel fra 1902 (av Gustav Lærum), utlånt av Rasmussengruppen AS.

· Bokmonter med utstilling av Abels verk og litteratur om Niels Henrik Abel.

· Fire store fargerike plakater/rollups med informasjon om Abelprisen og årets prisvinner. (Plakatene er lånt ut fra Det Norske Videnskaps-Akademi (DNVA)). Plakatene byttes ut årlig med informasjon og kunnskap om siste års Abelprisvinner og Abels bidrag i matematikken.

1 kommentar:

bramseil sa...

Det er vist bare Abels navnetrekk man finner i montrene. -lb

 
z"); pageTracker._trackPageview();