fredag 21. november 2008

KlinIKT 2008 på Hamar 06.11.- 07.11.08

relevant og meningsfull nasjonal konferanse om kunnskapsbasert praksis i praksis


Konferansen satte søkelyset på IKT-støttet kunnskapsbasert praksis og evidensbasert medisin, som er i full fart inn i helsevesenet. Elektroniske systemer for beslutningsstøtte- og dokumentasjon revolusjonerer både administrasjon og søk etter informasjon.


Følgende spørsmål var sentrale:

Vil den såkalte objektiviseringen sette pasienten ut av fokus og føre til nedvurdering av helsepersonellets kompetanse?

Hvilke organisatoriske utfordringer finnes det ved innføring av IKT-støttet kunnskapsbasert praksis?

Hvilke gevinster kan forventes for pasienter, pårørende, ansatte og samfunn?

Er dagens IKT-verktøy gode nok? Det stilles store krav om kompetanse, datasikkerhet og personvern.


Mine favorittpresentasjoner:

Per Olav Vandvik: Kunnskapsbasert praksis i praksis. Se s. 16!

Øystein Eiring: Kunnskap, Internett og pasienter.

Bjørn Hofmann: Kunnskapsbaserte pasienter?

Jette Foss og Geir Kristoffersen: Samarbeid helseforetak/høgskole.


Konklusjon:

Oppfordring til deltakelse i kvalitetsutvikling og samarbeid.


Ragnhild

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();