torsdag 6. november 2008

Seminar med IT-kundesenter på Skottevik

Fra publikumsgruppen delto Hanne og Lone på IT-kundesenters seminar i Skottevik 2 halve dager 27-28.okt. Det var dels et arbeidsopplegg omkring rutiner og kommunikasjon og dels et sosialt kveldsopplegg i bryggehus.
Første del var vi med som observatører til hvordan IT arbeidet seg frem med oversikt over rutiner og rutinebeskrivelser til overføring til rutinebanken, som de tar i bruk i november. Andre UiA-avdelinger kan ta i bruk etter nyttår. Oversikten var satt opp som en rekke spørrende "Hvordan gjør jeg .....?"
Andre del deltok vi i gruppearbeid med å finne begreber for god og dårlig kommunikasjon med kunder eller kollegaer. Dette utartet seg til ganske mye kreativitet og resulterte i et regelsett for "god oppførsel" med en Skottevik-erklæring som alle hos IT-kundesenter underskrev, - mens vi fyrret opp i peisen.
Onsdag var det snakk om IT's virke i biblioteket. Her kom det flere forslag på bordet om åpningstider og hvor i bibliotekets lokaler IT helst kan befinne seg nå eller fremover. -lb

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();