tirsdag 1. juni 2010

Media- og lobbykurs

Hege Newth Nouri, organisasjonssekretær i Norsk Bibliotekforening, holdt kurs i pressekontakt og kontorpolitikk for en engasjert forsamling. Gimlemoen, 31.05.10.


NBF Vest-Agder (Norsk Bibliotekforening), NBF Aust-Agder og Biblioskopet inviterte organisasjonssekretær i NBF, Hege Newth Nouri, til å fortelle om pressekontakt og korridorpolitikk. På kurset i Kristiansand møtte det fram tolv deltakere. Dagen etter holdt Nouri samme presentasjonen for omtrent samme antall personer i Arendal.

Det var særlig biblioteksjefer og informasjonsansvarlige ved bibliotekene som var invitert. I den første delen, som omhandlet pressekontakt, lærte vi at media er den mest effektive kanalen for å få fram et budskap. Skal man vinne innpass der, må man følge journalistiske arbeidsmetoder. Nouri ga oss mange gode tips som gjør det lettere både å knytte kontakter med journalister og redaktører og å skrive pressemeldinger, leserinnlegg og kronikker. Vi må aldri glemme at det er vi – vi som jobber i bibliotek og som har fulgt bibliotekutviklingen gjennom flere år – som har sakkunnskapen! Og vi må huske på at media trenger oss like mye som vi trenger dem!

Noen huskeregler for pressekontakt er: Forbered deg godt. Øv deg på hva du skal si, og ha argumenter i bakhånd. Ha skriftlig materiale – gjerne også statistikk – som underbygger argumentene dine. Hvis du inviterer pressen til et arrangement eller du sender en pressemelding: Følg opp, og ikke gi opp hvis du ikke lykkes med din første sak!

Disse reglene gjelder også for lobbyisme. På norsk kaller vi det også korridorpolitikk, men slik påvirkning foregår på en rekke arenaer og i mange ulike former. Om man møter politikere for eksempel på butikken, kan man prøve å få i gang en liten samtale om biblioteket. Man kan også invitere seg til et møte i partigruppene eller andre ikke-politiske organisasjoner. Hvis biblioteket ikke står på dagsorden, så setter vi det på dagsorden! Biblioteket bør jo angå de fleste – om de ikke er klar over det sjøl!

Liksom media trenger oss, trenger også politikerne oss. Det er ikke slik at de vet alt. Tvert i mot: Lokalpolitikere må danne seg en mening om de fleste samfunnsområder og trenger sakkunnskap. Noen er riktig nok mer interesserte og åpne enn andre. Derfor kan det være lurt å kartlegge hvilke politikere som brenner for kultur- og bibliotekpolitikk, hvem som er lunkne og hvem som er motstandere. Hvis du har avtalt et møte med en eller flere politikere, bør du sende et skriv på forhånd, slik at de kan forberede seg. Gjør politikerne nysgjerrige; spar også argumenter til selve møtet. Avgrens til to-tre saker, legg vekt på hva samfunnet kan oppnå ved å satse på biblioteket og ikke gjør økonomiske kutt til et hovedspørsmål.

Lykke til!

Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();