torsdag 10. juni 2010

- Skolebiblioteket bør være hjertet i skolen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen besøkte Gimlemoen i går. Anledningen var LA 2020 (Læringsarena 2020). Det store auditioriet hadde ikke sitteplasser nok til alle som ville høre på! Halvorsen holdt en times innlegg om IKT i skolen. Hun nevnte mange eksempler på hvordan IKT kan gi økt læringseffekt. Mange lærere er drivende dyktige, men mange trenger også økt kompetanse og å få øynene opp for mulighetene.

Kristin Halvorsen, Karen-Lise Scheie Knudsen
(ledelsessekretariatet) og rektor Torunn Lauvdal

Og sjøl om det gjøres mye bra på den enkelte skole, mangler det noen til å samle ressursene i ett nettverk. (Look to Troms!).
Det var nok flest pedagoger til stede, og jeg syntes jeg godt kunne gjøre oppmerksom på bibliotekets muligheter til å styrke informasjonskompetansen. Det var kanskje ikke akkurat slik jeg fikk formulert det, men jeg spurte i hvert fall statsråden om hva hun og regjeringen vil gjøre for å styrke skolebibliotekarutdanningen og hvordan integrere biblioteket i undervisningen.
Halvorsen mente at mens mye bra er gjort i grunn- og videregående, har ungdomsskolen blitt litt glemt. Departementet har derfor satt i gang et arbeid med en ungdomsskolemelding, som skal legges fram våren 2011.
- Jeg mener skolebiblioteket bør være hjertet i skolen. Mange elever har sagt til meg at de ønsker å gjøre lekser på skolen før de går hjem. Og de ønsker leksehjelp. Biblioteket - med tilgangen på hjelpemidler og kompetanse - vil spille en sentral rolle i den forbindelse, sa Halvorsen.
Bra det, kjære statsråd, men det skinner ikke akkurat av skolebibliotekene i barneskolen heller. Overarbeidete lærere, uten fagkompetanse, blir satt til å bestyre en samling bøker fire-fem-seks timer i uken. Det er snarere regelen enn unntaket, dessverre. I videregående skole er det noe bedre, men det er ikke lett å få sving over sakene - eller ansatt bibliotekarer - når det er små deltidsstillinger som tilbys.
Det var en liten klagesang, men la det være sagt at bibliotekverden - ikke minst representert ved Norsk Bibliotekforening - er full av entusiastiske formidlere og informasjonsspesialister!


Leif Helge Daland demonstrerer iPad,
Apples lesebrett, for bibliotekar Ellen Sejersted.
Deilig lunsj!


Ingen kommentarer:

 
z"); pageTracker._trackPageview();